31/03/2020 19:00:35

ΕΠΙΤAΧΥΝΣΗ

ESM: Καταργείται η επιτάχυνση του περιθωρίου επιτοκίου των ελληνικών δανείων - Media
  Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF) αποφάσισε σήμερα να μειώσει στο μηδέν το περιθώριο...