26/05/2020 16:36:27

ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΤ: Δεν έχει υποβληθεί σχέδιο για τη δημιουργία ευρωπαϊκής bad bank - Media
  Τα αποτελέσματα της διαδικασίας εποπτικού ελέγχου και αξιολόγησης των τραπεζών (Supervisory Review and Evaluation Process - SREP) για το 2019...