25/02/2020 05:51:45

ΕΥΣΤAΘΙΟΣ ΤΣΟΤΣΟΡΟΣ

Για πρώτη φορά στην ιστορία των ΕΛΠΕ τα κέρδη EBITDA θα ξεπεράσουν το 1 δισ. ευρώ - Media
  Θα ξεπεράσουν το 1 δισ. ευρώ τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) των Ελληνικών Πετρελαίων το 2018, για πρώτη φορά στην ιστορία τους,...