30/11/2020 03:12:51

ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ

Προσοχή: Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί παρτίδα ιατροτεχνολογικών προϊόντων - Media
  Την ανάκληση των παρτίδων 61084/464 και 60271/120 του φλεβοκαθετήρα PLUSCAN ALPHA I.V. CANNULA της εταιρείας MEDIIPLUS (INDIA) LIMITED και την...