02/06/2020 07:56:35

ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ

Προσοχή: Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί παρτίδα ιατροτεχνολογικών προϊόντων - Media
  Την ανάκληση των παρτίδων 61084/464 και 60271/120 του φλεβοκαθετήρα PLUSCAN ALPHA I.V. CANNULA της εταιρείας MEDIIPLUS (INDIA) LIMITED και την...