24/05/2019 15:37:47

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ

  Ακατάφραστη η εμβροντησία και ο κόμβος ακολουθεί την προκαθορισμένη πορεία της εκδηλώσεως του στεγνώματος του σιέλου προκαλώντας την εκδήλωση ενός...
Στα τελειώματα του πεντάγνωμου τα καμώματα στην πρώτη σειρά της εκθέσεως της εποχής όπως αυτή αποκαλείται ημερολογιακώς και άνοιξη, αφήνουν τον...
Η γελοιότητα σημασία διαδεδομένη εις τόπους όπου η κατανόηση των καταγεγραμμένων τείνει να πάρει την μορφή πρωτογενούς αναγνώσεως φέρει και υποφέρει...
Αναπαρίσταται το παράλογον αναφανδόν με το πρόθημα να καθοδηγεί το σύνθεμα...
Η Ελλάδα σαν από πρόχειρο τετράδιο. Με τις γραμμές να περιπλέκονται στο παραλογητό αναζητώντας τον προσανατολισμό τους. Η αμφιβολία αίτιον της...