25/04/2019 01:57:22

ΓΙAΝΝΗΣ ΒΑΡΒΕΡΗΣ

Ζώα στα σύννεφα - Media
Ο Γιάννης Βαρβέρης υπηρέτησε με συνέπεια την κλίση του στην ποίηση - ακόμα και μέσα στην καθημερινότητά του.