06/06/2020 21:34:35

ΓΙΡΚΙ ΚΑΤAΙΝΕΝ

Κατάινεν: Βγάζω το καπέλο στην Ελλάδα - Media
  Τον τρόπο με τον οποίο η Ελλάδα αξιοποίησε τα κονδύλια από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων εξήρε ο Γίρκι Κατάινεν. Ο αντιπρόεδρος της...