16/12/2018 16:11:02

ΓΥΡΙΣΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

Νέο νομοθετικό πλαίσιο για την προσέλκυση διεθνών κινηματογραφικών παραγωγών στην Ελλάδα  - Media
Με στόχο να καταστεί η Ελλάδα ελκυστικός τόπος για το γύρισμα διεθνών κινηματογραφικών παραγωγών, η κυβέρνηση προωθεί νέο ευέλικτο νομοθετικό πλαίσιο...