17/06/2019 11:07:55

ΧΑΡΙΤΩΝ ΓΙΩΤAΚΗΣ

Σπαρτιάτες: οι Σκλάβοι του Πολέμου - Media
Το πολυσέλιδο αυτό μυθιστόρημα έχει ως βασικό του θέμα την πολεμική παράδοση των Σπαρτιατών.