15/07/2019 22:47:18

Η ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΛΟΞΟΥ

  Το απωθημένο, έννοια ερωτικής συναθροίσεως των oλίγιστων εμπειριών, φέρνει τις διαστάσεις των συναισθημάτων και την εκδήλωση των αισθήσεων στα όρια...
  Περίβλεπτον το απόρημα,  όπως η απουσία συνταυτίζεται με  την πραγματικότητα όλων των εκπομπών του παράλογου ουσιαστικού της αποκλίσεως των...
  Ακατάφραστη η εμβροντησία και ο κόμβος ακολουθεί την προκαθορισμένη πορεία της εκδηλώσεως του στεγνώματος του σιέλου προκαλώντας την εκδήλωση ενός...
Στα τελειώματα του πεντάγνωμου τα καμώματα στην πρώτη σειρά της εκθέσεως της εποχής όπως αυτή αποκαλείται ημερολογιακώς και άνοιξη, αφήνουν τον...
Τετριμμένη η γραφή έχει περισσότερο τη διάθεση να προσδιορίσει την προβολή επί των γραμμών του τετραδίου παρά να προσεγγίσει τη σημασία των κρυμμένων...
Η γελοιότητα σημασία διαδεδομένη εις τόπους όπου η κατανόηση των καταγεγραμμένων τείνει να πάρει την μορφή πρωτογενούς αναγνώσεως φέρει και υποφέρει...
Η σελίδα του λοξού - Media
Άβυσσος η υπόσταση των σωμάτων εναγκαλίζεται με την αποψιλωμένη επιφάνεια της νοημοσύνης ξεφωνίζοντας με την αυθάδεια πολύχρωμης σελίδας τη...
Η σελίδα του λοξού - Media
◆ Με το γέλιο να τρέχει γάργαρο δίνοντας στην φαιδρότητα την ονομαστική που της αξίζει, έπεσε και το τελευταίο οχυρό του καταντημένου εξεικονίσματος.
Η σελίδα του λοξού - Media
◆ Εν Τήνω με τη λευκή καταιγίδα να απλώνεται φροντίζοντας τη μελαγχολία.