21/01/2019 17:10:32

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΙΑΣ ΣΤAΣΗΣ (E-ΥΜΣ)

Ηλεκτρονική σύσταση εταιριών ΙΚΕ - Οδηγίες για την εφαρμογή - Media
Μετά την επιτυχή έναρξη στις 23/7/2018 της λειτουργίας της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Μιας Στάσης (e-ΥΜΣ) για τη σύσταση εξ αποστάσεως μονοπρόσωπης ΙΚΕ...