25/06/2019 23:49:39

ΙΜΔΑ

Είναι πραγματικά θλιβερό ότι βαδίζουμε σε φοβερό κατήφορο τόσο από οικονομική όσο και από ηθική πλευρά.
Οι κίνδυνοι από την πυρηνική ενέργεια - Media
Το Ίδρυμα Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΙΜΔΑ) έχει την ικανοποίηση να αναγγείλει την έκδοση του 92ου τόμου της σειράς εκδόσεών του με...
60 χρόνια από τη «Νύχτα των Κρυστάλλων» - Media
Όταν οι Τούρκοι εξαφάνισαν τον Ελληνισμό της Κωνσταντινούπολης