19/03/2019 11:05:16

ΚΛΕΟΠAΤΡΑ ΛΥΜΠΕΡΗ

Υπερασπίζοντας τα νοήματα... - Media
Η συγγραφέας Κλεοπάτρα Λυμπέρη  γράφει για το βιβλίο της «Η ταφή του κόμητος Οργκάθ», εκδ. Γαβριηλίδης.
Μικρά δοκίμια από σημειώσεις και συγκινήσεις... - Media
H ποιήτρια και μεταφράστρια Κλεοπάτρα Λυμπέρη γράφει για το βιβλίο της «Eπταετές Κοράσιον», εκδόσεις Άγρα.