16/09/2019 16:53:27

ΚΟΡΕΣ ΤΩΝ ΚΥΚΛAΔΩΝ

Συνάντηση της ΓΓΙΦ με εκπροσώπους της Ομοσπονδίας Συλλόγων Γυναικών «Οι κόρες των Κυκλάδων» - Media
  Η Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων, Φωτεινή Κούβελα, πραγματοποίησε συνάντηση με γυναίκες εκπροσώπους της Ομοσπονδίας Γυναικών «Οι κόρες των...