24/10/2018 09:26:10

ΚΟΘ

Στη χώρα μας δεν έχουμε «αγορά» κλασσικής μουσικής. Μπορούμε όμως να δημιουργήσουμε προσεγγίζοντας το κοινό ανεξαρτήτως των μουσικών του κατευθύνσεων...