17/12/2018 13:14:38

ΚΟΘ

Στη χώρα μας δεν έχουμε «αγορά» κλασσικής μουσικής. Μπορούμε όμως να δημιουργήσουμε προσεγγίζοντας το κοινό ανεξαρτήτως των μουσικών του κατευθύνσεων...