25/09/2020 21:35:31

ΚΥΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ

ΠΟΜΙΔΑ: Να μειωθεί ο φόρος των ενοικίων κυρίας κατοικίας - Media
  Την πρόταση για μείωση της φορολογίας μισθωμάτων κύριας κατοικίας, που παρουσιάστηκε στο 37ο Πανελλήνιο Συνέδριο των ιδιοκτητών ακινήτων, το...
Ακίνητα: Πού ανεβαίνουν τιμές και ενοίκια στην Ελλάδα - Media
  Περισσότεροι από 21.000 χρήστες έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία ετοιμασίας της αίτησης για υπαγωγή στην ηλεκτρονική πλατφόρμα για την προστασία της...