16/09/2019 07:55:20

ΛΟΞΟΣ

  Το απωθημένο, έννοια ερωτικής συναθροίσεως των oλίγιστων εμπειριών, φέρνει τις διαστάσεις των συναισθημάτων και την εκδήλωση των αισθήσεων στα όρια...
Στις αγκύλες του έσχατου χρόνου έτσι όπως  η ημερολογιακή κίνηση καθορίζει τα διαστήματα του επιλόγου της ψευδαισθήσεως πέρασαν οι νύχτες αφήνοντας...
Αναπαρίσταται το παράλογον αναφανδόν με το πρόθημα να καθοδηγεί το σύνθεμα...
Η σελίδα του λοξού - Media
Άβυσσος η υπόσταση των σωμάτων εναγκαλίζεται με την αποψιλωμένη επιφάνεια της νοημοσύνης ξεφωνίζοντας με την αυθάδεια πολύχρωμης σελίδας τη...
Η σελίδα του λοξού - Media
Αναπαράσταση του παραλόγου στο σύνθεμα, ενώ η ερμηνεία σπρώχνει το συμπέρασμα στα άδυτα της αντιφάσεως.
Η σελίδα του λοξού - Media
Κεκαυμένη η επιλογή έπλεε μετά της αγαθής σύμπνοιας της ευτραπελίας και εν τω στερεώματι η δοτική, πτώση των υποκλινομένων καυκάλων έδωσε εις το...
Η σελίδα του λοξού - Media
Από τότε με τα παντεσπάνια, προϊστορικά είδη της παράνοιας, η ζωή εξελίχθηκε αποβάλλοντας τα περιττά νήματα της ευφυΐας που κάλυπταν με την αγαστή...
Η σελίδα του λοξού - Media
Επαμφοτερισμός και το μειδίαμα αποσύρεται αφήνοντας στα επικείμενα τον μορφασμό της περισπωμένης.
Η σελίδα του λοξού - Media
Ο ήλιος στο προαναφώνημα και στο ανασήκωμα, τα χέρια στην αμβλεία γωνία επικαλούνται την επουράνια συνδρομή της βαρυσήμαντης ονομαστικής των παλαιών...
Η σελίδα του λοξού - Media
◆ Με το γέλιο να τρέχει γάργαρο δίνοντας στην φαιδρότητα την ονομαστική που της αξίζει, έπεσε και το τελευταίο οχυρό του καταντημένου εξεικονίσματος.
Η σελίδα του λοξού - Media
◆ Εν Τήνω με τη λευκή καταιγίδα να απλώνεται φροντίζοντας τη μελαγχολία.
Η σελίδα του λοξού - Media
Νυχτερινό υπερσυντέλικου χρόνου. Η αναπόληση, κατάρα της ιστορίας, φροντίζει τη μοναδικότητα των αισθήσεων, καταγράφει την αιωνιότητα των αληθινών...
Η σελίδα του λοξού - Media
Ημεροδρόμιον εορταστικής φαιδρότητας με τις αντίστοιχες εκδηλώσεις των μειδιαμάτων, παλαιάς αντιμετωπίσεως επιχείρημα των μηχανισμών της ειρωνείας,...
Η σελίδα του λοξού - Media
Με την υπόθεση να συναρμόζει με το ερμήνευμα και την ύστερη αμφιβολία να υφαίνει τον ιστό του ερμηνεύματος, η φράση της αρνήσεως δίκοπη αναφορά του...
Η σελίδα του λοξού - Media
Όταν η ανάγνωση περιορίζεται στα όρια του συναισθήματος η νοητική λειτουργία πραγματεύεται τα πλάγια γράμματα των παραπομπών και επεξηγεί...
Η σελίδα του λοξού - Media
«Παρακαλούνται οι κύριοι επισκέπτες όπως εξέλθουν. Το πλοίο αναχωρεί σε λίγα λεπτά».
Η σελίδα του λοξού - Media
Η αυταπάτη της εποχής του φθινοπώρου ακολουθεί κατά ρήμα τη σύνθεση.
Η σελίδα του λοξού - Media
Θρασυγλωσσία επί των κειμένων ενώ η παλιλλογία επιχειρηματολογεί αφήνοντας τη φωνή να χρησιμοποιεί την επιτηδευμένη αγανάχτηση προς την εντύπωσιν....
Η σελίδα του λοξού - Media
Ανήκεστος η φαιδρότης των παρόντων χρόνων εκδηλώνεται στα επιδαπέδια σημειώματα ξεφωνίζοντας την ευκολία της εκφωνήσεως των μεγάλων λέξεων.
Η σελίδα του λοξού - Media
Παραποίηση του λόγου όπως ακριβώς το φθινόπωρο προαναφωνεί την λήγουσα της αυταπάτης.

Σελίδες