26/10/2020 12:10:16

ΜΕΣΟΣ ΜΙΣΘΟΣ

ΕΦΚΑ: Ποιος είναι ο μέσος μισθός για τους εργαζόμενους - Media
  Στα 50,09 ευρώ ανήλθε το μέσο ημερομίσθιο σε ασφαλισμένους με πλήρη απασχόληση στο σύνολο των κοινών επιχειρήσεων και ο μέσος μισθός διαμορφώθηκε...