19/11/2018 12:40:09

ΜΠAΝΚΣΙ

Οι «Κινητοί Εραστές» του αόρατου Μπάνκσι - Media
Πώς μπορεί ένας καλλιτέχνης να μοσχοπουλάει τα έργα του και την ίδια στιγμή να καταζητείται για βανδαλισμό… να είναι επώνυμος και ταυτόχρονα ανώνυμος...