19/02/2019 01:48:01

ΜΠΟΜΠ ΓΚΙΒΕΝΣ

Μπομπ Γκίβενς: Εκδήλωση στη μνήμη του δημιουργού του Μπαγκς Μπάνι - Media
  Δεν επινόησε τον Μπαγκς Μπάνι , αλλά του έδωσε τη μορφή που έχει σήμερα. Όταν το 1940 ανατέθηκε στον Μπομπ Γκίβενς να ανασχεδιάσει τον χαρακτήρα...