19/09/2018 18:48:19

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΣΣΔ

Σχεδιασμένη οικονομία στην ΕΣΣΔ - Media
  Τα πρώτα πενταετή πλάνα και η επίδρασή τους στην πραγματική οικονομία