23/09/2019 07:08:27

ΟΙΚΟΣ LAZARD

Τι είναι η μεταφορά φορολογικής κατοικίας - Τα κίνητρα που σκέφτεται το Υπουργείο Οικονομικών  - Media
  Ο επενδυτικός οίκος Lazard θα είναι ο νέος χρηματοοικονομικός σύμβουλος του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), με αντικείμενο την...