28/09/2020 05:36:46

ΟΙΚΟΣ LAZARD

Στη Βουλή συμπληρωματικός προϋπολογισμός - Συν 5 δισ. δαπάνες, λόγω κορωνοϊού - Media
  Ο επενδυτικός οίκος Lazard θα είναι ο νέος χρηματοοικονομικός σύμβουλος του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), με αντικείμενο την...