15/08/2020 11:12:00

ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΩΝ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ

Τελικά «σεληνιαζόμαστε» με την πανσέληνο; Επιστημονικές απαντήσεις σε σεμινάριο - Media
  «Πότε είναι ανάδρομη η σελήνη και πώς αυτό επηρεάζει ...τη συμπεριφορά των αγαπημένων μας; Οταν η σελήνη είναι στον Κριό, θα πάρουμε... λεφτά; Το...