25/10/2020 16:39:13

ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

Όμιλος Μυτιληναίος: Προς έκδοση ομολόγου ύψους 500 εκατ. ευρώ - Media
  Στην έκδοση και διάθεση ομολογιών ονομαστικής αξίας 500 εκατ. ευρώ με λήξη το 2024 προτίθεται να προβεί η άμεση θυγατρική της εταιρεία με έδρα στο...
 MYTILINEOS: Ισχυρή Κοινωνική και Οικονομική επίδραση στην Ελλάδα - Media
Πρωτοβουλίες Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης