22/10/2019 16:06:48

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ

Φάμελλος: Προχωράμε για την ισότιμη πρόσβαση των πολιτών σε όλα τα αγαθά - Media
  Στόχος είναι η ανάπτυξη που θα έχει περιθώριο και χώρο σε όλους και στα δημόσια αγαθά και στα εργαλεία της ανάπτυξης. Αυτό τόνισε ο αναπληρωτής...