22/07/2019 11:56:11

ΠΩΛ ΜΕΙΣΟΝ

Το μετά... του καπιταλισμού - Media
Από ό,τι γίνεται φανερό, ο καπιταλισμός δεν μας… άφησε χρόνους, μια και διαθέτει αυτή τη δαιμονιώδη ιδιότητα να μεταλλάσσεται, να εξελίσσεται και να...