28/10/2020 13:22:22

ΠΡΩΤΗ ΕΝΤΥΠΩΣΗ

«Πρώτη εντύπωση»: Επτά πράγματα που γίνονται αντιληπτά από την πρώτη ματιά - Media
  Αυτό που ο πολύ κόσμος ονομάζει “ πρώτη εντύπωση ”, οι ψυχολόγοι το έχουν αναλύσει βαθύτερα. Έτσι έχουν καταλήξει στα ακόλουθα πράγματα που τείνουν...