23/02/2019 02:10:24

ΣΧΕΔΙΑ ΣΟΙΜΠΛΕ

Τα μαύρα σχέδια του Σόιμπλε - Media
  Ονειρεύεται ευρωπαϊκό ΔΝΤ με αφεντικό τη Γερμανία