11/12/2019 14:12:44

ΣΤAΘΗΣ Σ

Απλός λαός, αλλά όχι άοπλος - Media
Τι σημαίνει για την Ελλάδα η πτώση του Αφρίν; Έπεσε η πόλη οριστικώς; Ή η αντίσταση θα συνεχισθεί με νέους όρους; Υπάρχει προοπτική ανακατάληψης του...