27/10/2020 20:52:16

ΤΡAΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Σε ποιους θα χορηγούνται δάνεια έως 25.000 ευρώ και με ποιους όρους - Media
  Τη δημιουργία δύο νέων επενδυτικών-χρηματοδοτικών προϊόντων κεφαλαίου επιχειρηματικού ρίσκου (venture capital - private equity) συνολικού ύψους 500...