28/05/2020 08:55:24

ΒΕΡΚΙΓΓΕΤΟΡΙΞ

«Η κόρη του Βερκιγγετόριξ» στις περιπέτειες των Αστερίξ και Οβελίξ - Media
  Ακόμη και στην εποχή του Αστερίξ ήταν δύσκολο να είναι κάποια έφηβη. Όταν λοιπόν η έφηβη φέρει και το επώνυμο Βερκιγγετόριξ, τότε καταλαβαίνει...