01/10/2020 16:24:52

ΒΗΜΑ FM

Σε πλειστηριασμό για τρίτη φορά τα μηχανήματα του Βήμα FM (Photos) - Media
  Πομποί, link, κονσόλες, μικρόφωνα, σταθερά τηλέφωνα, ηχεία, CD players, Hi-Fi, ηλεκτρονικοί υπολογιστές και πολλές ακόμα συσκευές.