20/07/2019 00:58:55

ΒΙΖΥΗΝΟΣ

Η μαγεία του Βιζυηνού και η «Τερεζίν» - Media
Μαγεύτηκα. «Άλλην αδελφήν δεν είχομεν παρά μόνον την Αννιώ. Ήτον η χαϊδεμμένη της μικράς ημών οικογενείας και την ηγαπώμεν όλοι. Αλλ’ απ’ όλους...
Οι λέξεις, ο λόγος και ο Δήμος Αβδελιώδης (Photos) - Media
Ο Δήμος Αβδελιώδης με το «Αμάρτημα της μητρός μου» και «Το μόνον της ζωής μου ταξείδιον» του Βιζυηνού, προβάλλει τον ανθρώπινο ψυχισμό προς αρχέτυπα...