18/01/2019 13:02:24

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΦAΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Τρία γνωστά εντομοκτόνα που εξολοθρεύουν τις μέλισσες απαγόρευσε η Ευρωπαϊκή Ένωση   - Media
    Τρία νεονικοτινοειδή εντομοκτόνα που θεωρούνται επικίνδυνα για τις μέλισσες, η χρήση των οποίων τελεί ήδη υπό περιορισμούς στην Ευρωπαϊκή Ενωση,...