04/12/2020 13:44:58

ΥΠΟΠΤΟΣ ΦAΚΕΛΟΣ

Ύποπτοι φάκελοι και στα πανεπιστήμια Κρήτης - Πάτρας - Media
  Ύποπτος φάκελος απεστάλη και στη γραμματεία του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ρέθυμνο με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν άμεσα Π.Υ, ΕΜΑΚ και Αστυνομία για...