22/09/2020 08:27:21
17.11.2016 / ΑΝΤΡΙAΝΑ ΒΑΣΙΛA
Δημοσιεύτηκε στο ΠΟΝΤΙΚΙ, τεύχος 1943 στις 17-11-2016

Πάνω απ’ όλα η καρέκλα

Πάνω απ’ όλα η καρέκλα - Media

 

Βιδωμένος στη θέση του πα­ραμένει ο διευθύνων σύμβου­λος της Εθνικής Τράπεζας Λε­ωνίδας Φραγκιαδάκης, παρότι η παρουσία του δημιουργεί σο­βαρό πρόβλημα τόσο στην ίδια την τράπεζα όσο και στον βασι­κό της μέτοχο, το ΤΧΣ, και την ί­δια την κυβέρνηση...

Οίδιος, μάλιστα, μέσω διαρροών σε ΜΜΕ προαναγγέλλει πρωτο­βουλίες για την εξεύρεση... συμβιβαστικής λύσης, επιμένοντας πως δεν είναι στις προθέσεις του η υποβολή παραίτησης. Κατά τον ίδιο, «ζητούμενο απο­τελεί να βρεθεί γρήγορα μια συνεργατική λύση για το καλό της τράπεζας» και στη βάση αυτή εκφράζει τη βούλησή του να κινηθεί προς την κατεύθυνση άρσης της διοικητικής κρίσης με το ΤΧΣ, κάτι που ωστόσο δεν έχει πετύχει ακό­μη και προφανώς είναι σχεδόν αδύνατον να το πετύχει.

Την ίδια ώρα, πάντως, ο ευρωπαϊκός Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός για τις τράπεζες (SSM) ζητάει να αποφευχθεί τώρα η σύγκληση έκτα­κτης γενικής συνέλευσης με θέμα τις αλλαγές στα εκτελεστικά μέλη, γεγονός που εν μέρει υλοποιήθηκε, αφού το Γενικό Συμβούλιο του ΤΧΣ στην τρίτη συνεδρίασή του δεν έλαβε κα­μία απόφαση, κι έτσι το Ταμείο, αντί να προχω­ρήσει τώρα σε λύση, πλέον κινδυνεύει να γίνει μέρος του προβλήματος.

Πλέον όλα δείχνουν πως, δεδομένης της άρ­νησης του Φραγκιαδάκη να παραιτηθεί, η έ­κτακτη γενική συνέλευση που θα διεξαχθεί το πρώτο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου θα οδηγή­σει σε καθολική καρατόμηση του Διοικητικού Συμβουλίου της τράπεζας.

Σε κάθε περίπτωση το ΤΧΣ προετοιμάζεται νομικά και πρακτικά και γι’ αυτό το ενδεχόμενο, ενώ στη βάση αυτή αναμένεται να ζητήσει από την εταιρεία συμβούλων Egon Zehnder να καταρτίσει λίστα υποψηφίων, οι οποίοι θα έχουν τα προσόντα που προβλέπει ο νόμος για να καταλάβουν θέση μέλους στο Δ.Σ. της Εθνικής ήδη από την επόμενη της σύγκλησης της έκτακτης γενικής συνέ­λευσης.

Από την άλλη πλευρά, ό­μως, σύμφωνα με τραπεζι­κές πηγές, η διοικητική αλ­λαγή στην Εθνική Τράπεζα εν­δέχεται να μην γίνει νωρίτερα από τη γενική τακτική συνέλευση των μετόχων της την ερχόμενη άνοιξη, κάτι που σημαίνει ό­τι η ΕΤΕ θα παραμείνει με ένα προσωρινό Δ.Σ., στοιχείο που παραπέμπει σε κίνδυνο παράλυ­σης της τράπεζας.

Σε κάθε περίπτωση εγείρει πολλά ερωτήματα η μέχρι τώρα στάση του Φραγκιαδάκη και κυρί­ως η επιμονή του να αγνοεί τον βασικό μέτοχο - και το Ελληνικό Δημόσιο - και η διάθεσή του να μείνει «κολλημένος» με την καρέκλα του σε μια τόσο κρίσιμη περίοδο για την τράπεζα. Οι ίδιες πηγές εκτιμούν ως αρνητική εικόνα:

♦ Την αδυναμία του προέδρου του ΤΧΣ Γιώρ­γου Μιχελή να περάσει τη γραμμή του συμ­βουλίου στον Φραγκιαδάκη. Αιφνιδιάστηκε; Ενδεχομένως. Ωστόσο πλέον είναι εκτεθειμέ­νος και δύσκολα θα έχει το κύρος να σταθεί στο υπόλοιπο της θητείας του. Κυριολεκτικά πιά­στηκε στον ύπνο.

♦Την αδυναμία της κυβέρνησης να βρει στοι­χειώδη τρόπο να έχει συνεννόηση με τις διοικήσεις των συστημικών τραπεζών σε μια περίοδο που είναι κρίσιμη για τα «κόκκινα» δάνεια. Ει­δικά ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Γιάννης Δραγασάκης δεν κατάφερε να περάσει τις κυ­βερνητικές θέσεις για ένα επίπεδο συνεργασίας με τις διοικήσεις - προϋπόθεση αναγκαία για να ασκηθεί συγκεκριμένη οικονομική πολιτική σε κρίσιμους τομείς.

♦Ο Φραγκιαδάκης - όπως ισχυρίζονται στελέ­χη της Εθνικής - δείχνει σε όλες τις επαφές του ότι δεν επιθυμεί καμιά συνεργασία με κυβερ­νητικά στελέχη και βρίσκεται σε ανοικτή γραμ­μή με την ηγεσία της Ν.Δ.

♦Δυο στελέχη της Εθνικής Τράπεζας - που πο­λιτικά ανήκουν στον ΣΥΡΙΖΑ - έχουν προσχω­ρήσει πλήρως στη λογική του διευθύνοντος συμβούλου, άγνωστο για ποιους λόγους.

♦ Πολλοί λένε πως ο διευθύνων σύμβου­λος της Εθνικής, με το να μην διευκολύ­νει με την παραίτησή του την κατά­σταση, δημιουργεί κινδύνους για τη σταθερότητα του τραπεζικού συστήματος.

ΣΧΟΛΙΑ

Το "Π" σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.