24/01/2020 00:27:26
18.12.2009

Φάρμακα α λα καρτ

Φάρμακα α λα καρτ - Media

Είναι αναμφισβήτητο. Η ελευθεριά ζουσα φαρμακευτική πολιτική της προηγούμενης κυβέρνησης στοίχισε πανάκριβα στη χώρα. Η κατάργηση της λίστας (2006) σε συνδυασμό με το προϋ πάρχον παλαιολιθικό σύστημα ελέγχων είχε σαν αποτέλεσμα τον παρ’ ολίγο διπλασιασμό της φαρμακευτικής δαπάνης. Τα ιατρικά ιερο γλυφικά (οι γιατροί, κατά γενική ομολογία, δεν είναι και τόσο καλλιγράφοι) έδωσαν και πήραν επί των κίτρινων, λευκών και ροζ αποκομμάτων των μπλοκακίων των ασφαλιστικών ταμείων. Μοναδικός φραγμός στην πληθωρική ή στην κατευθυνόμενη συνταγογράφηση ήταν, απ’ ό,τι φαίνεται, η προσωπική ηθική και το πνεύμα οικονομίας των εκάστοτε εμπλεκομένων.

Υπό την πίεση της τρέχουσας δημοσιονομι κής συγκυρίας, η κατάσταση αυτή έπρεπε να αλλάξει. Το ανέφερε με έμφαση στην ομιλία του την περασμένη Δευτέρα στο Ζάππειο και ο ίδιος ο πρωθυπουργός. Και για του… Γιώργου το αληθές, αύριο Παρασκευή κατατίθεται στη Βουλή, από τη Λούκα Κατσέλη, τη Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου και τον Ανδρέα Λοβέρδο, τροπολογία επί του νομοσχεδίου για τη «Ρύθμιση επιχειρηματικών και επαγγελματικών οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύματα και διατάξεις για την επεξεργασία δεδομένων οικονομικής συμπε ριφοράς» με την οποία καθορίζεται εκ νέου η φαρμακευτική πολιτική της χώρας.

Συγκεκριμένα, με την κυβερνητική αυτή πρω τοβουλία:

Το Δημόσιο, οι ασφαλιστικοί οργανισμοί και κάθε φορέας ασφάλισης δικαιούχων περίθαλ ψης, θα εγκρίνουν και θα εξοφλούν (πρώτα ο Θεός… και εφόσον έχουν εκλείψει τα προβλή ματα με τους φαρμακοποιούς) μόνο τις ιατρικές συνταγές που αφορούν φάρμακα που εμπερι έχονται στο μενού των συνταγογραφούμενων σκευασμάτων.

Για την κατάρτιση, την αναθεώρηση και τυχόν συμπληρώσεις της λίστας φαρμάκων θα συνα ποφασίζουν τα τρία συναρμόδια υπουργεία επι καλούμενα συγκεκριμένα κριτήρια, τα οποία θα περιγράφονται στο κοινό τους κείμενο. Το πόνη μα αυτό θα δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και θα αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΕΟΦ.

Στην ουσία, βέβαια, οι τρεις υπουργοί θα καλούνται απλώς να εγκρίνουν από κοινού τη λίστα που θα έχουν εκ των προτέρων καταρτί σει, αναθεωρήσει ή συμπληρώσει τα μέλη μιας Ειδικής Επιτροπής του ΕΟΦ.

Η Επιτροπή, η οποία θα καλείται, μεταξύ άλλων, να κωφεύει στις σειρήνες των φαρμακευ τικών εταιρειών, θα επικαιροποιεί κάθε χρόνο τη λίστα της με βάση τις τρέχουσες ανάγκες και την προηγούμενη εμπειρία.

Η συγκρότηση της Ειδικής Επιτροπής θα απο τελεί αρμοδιότητα του ΥΥΚΑ. Με απόφασή του θα καθορίζεται ο τρόπος λειτουργίας της και οι αμοιβές των μελών της, οι οποίες θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό του ΕΟΦ.

Η Επιτροπή θα αποτελείται από επτά μέλη εκπροσώπους της πανεπιστημιακής κοινότητας, του ΕΟΦ, του ΚΕΣΥ και των ασφαλιστικών φορέ ων.

Με απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα Ασφάλισης και μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις θα εγκρί νεται η χορήγηση φαρμάκου που δεν συμπε ριλαμβάνεται στον κατάλογο, έπειτα από αιτι ολογημένη έκθεση του θεράποντος ιατρού και γνωμοδότηση της Ειδικής Επιτροπής.

Με Κοινή Υπουργική Απόφαση των τριών, που θα δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, θα εγκρίνεται, ύστερα από εισή γηση του ΕΟΦ, κατάλογος με φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα υψηλού κόστους. Θα ορίζε ται επίσης η διαδικασία χορήγησής τους και ο τρόπος χρέωσης από τα νοσοκομεία ή τα ιδιωτικά φαρμακεία και κάθε άλλη λεπτομέ ρεια για την υλοποίηση των προβλέψεων του παρόντος άρθρου. Με την ίδια διαδικασία ο εν λόγω κατάλογος θα αναθεωρείται και θα συμπληρώνεται κατ’ έτος. Για τον προσδιορι σμό του υψηλού κόστους θα λαμβάνεται υπ’ όψιν η χονδρική τιμή των ιδιοσκευασμάτων και ο τρόπος συσκευασίας τους, σε συνδυασμό με το κόστος ημερήσιας θεραπείας.

Οι εξωτερικοί ασθενείς που είναι ασφαλισμέ νοι στο Δημόσιο και στους φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης μπορούν να προμηθεύονται τα ακριβά αυτά σκευάσματα που έχουν άδεια μόνο για νοσοκομειακή χρήση ή για έναρξη χορήγησης στο νοσοκομείο με ταυτόχρονη παρακολούθηση από ειδικό ιατρό, τόσο από τα φαρμακεία των κρατικών νοσοκομείων όσο και από τα ιδιωτικά φαρμακεία, χωρίς συμμετοχή τους στη δαπάνη.

Τα ιδιωτικά φαρμακεία θα προμηθεύονται τα χορηγούμενα φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα με τους ίδιους όρους και στην ίδια τιμή που τα προμηθεύονται τα φαρμακεία των κρατικών νοσοκομείων.

Μένει να δούμε πόσο συνετά, δίκαια (σε ό,τι αφορά ειδικές περιπτώσεις ασθενών) και διαφα νώς θα δουλέψει το νέο σύστημα. Κι ας ελπίσου με ότι το σύστημα «α λα καρτ» δεν θα εκπέσει λόγω χρεών στο «ταμπλ ντ’οτ», δηλαδή στο «ασπι ρίνη και έμπλαστρο για πάσα χρήση».

ΣΧΟΛΙΑ

Το "Π" σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.