06/06/2020 00:50:42
23.10.2014 / ΤΟ ΠΟΝΤΙΚΙ

Μια εταιρεία, εννέα παραβάσεις

Μια εταιρεία, εννέα παραβάσεις - Media

Σημεία και τέρατα διαπίστωσαν οι επιθεωρητές Περιβάλλοντος κατά την αυτοψία που πραγματοποίησαν στην εταιρεία Ι. Χούμας AEBE, όσον αφορά τη λειτουργία του εργοστασίου ανακύκλωσης συσσωρευτών και παραγωγής δευτερόχυτου μολύβδου και συσσωρευτών μολύβδου, που βρίσκεται στον Ασπρόπυργο.

Η εταιρεία, σύμφωνα με την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, παραβαίνει συστηματικά την περιβαλλοντική νομοθεσία και τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει μέσω της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, με αποτέλεσμα να ρυπαίνει το περιβάλλον και να θέτει σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία.

Οι παραβάσεις αφορούν, μεταξύ άλλων, υπερβάσεις οριακών τιμών εκπομπής σωματιδίων μόλυβδου και διοξειδίου του θείου, πλημμελή παρακολούθηση των εκπομπών σωματιδίων και μολύβδου, μη σύννομη προσωρινή αποθήκευση επικίνδυνων στερεών αποβλήτων και παράνομη μεταφορά στο εξωτερικό επικίνδυνων αποβλήτων ως μη… επικίνδυνων.

Οι επιθεωρητές Περιβάλλοντος διαβίβασαν πριν από λίγες ημέρες τον φάκελο στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών για να διερευνηθούν και τυχόν ποινικές ευθύνες, ενώ πρότειναν στον αρμόδιο ειδικό γραμματέα Υδάτων του ΠΕΚΑ την επιβολή προστίμου ύψους 151.550 ευρώ.

Η εξέλιξη θέτει προ των ευθυνών του και τον ΕΟΑΝ, αφού η εταιρεία Ι. Χούμας ΑΕΒΕ μετέχει με ποσοστό 10% στο μετοχικό κεφάλαιο του Συστήματος Re-Battery Ε.Π.ΕΝ.ΔΙ.ΣΥΣ. Α.Ε. Συγκεκριμένα, η Σοφία Χούμα (νόμιμος εκπρόσωπος της Ι. Χούμας) μετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο με 65% και η εταιρεία συμβούλων Re.De-Plan A.E. με ποσοστό 25%.

Αυτοψία

Τα προβλήματα για τον ΕΟΑΝ είναι δύο. Το πρώτο είναι ότι μια εταιρεία που αποδεδειγμένα ρυπαίνει το περιβάλλον και θέτει σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία συμμετέχει σε ένα σύστημα ανακύκλωσης που έχει αδειοδοτηθεί από τον ΕΟΑΝ. Το δεύτερο, ότι ο νόμος απαγορεύει ρητά τη συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο συστημάτων διαχείρισης άλλων εταιρειών πλην παραγωγών – κατασκευαστών και εισαγωγέων – μπαταριών.

Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή.

Στις 2 και στις 26 Οκτωβρίου του 2012 οι επιθεωρητές Περιβάλλοντος έκαναν αυτοψία - επιθεώρηση στο εργοστάσιο ανακύκλωσης συσσωρευτών και παραγωγής δευτερόχυτου μολύβδου και συσσωρευτών μολύβδου της εταιρείας με την επωνυμία Ι. Χούμας ΑΕΒΕ.

Οι επιθεωρητές διαπίστωσαν εννέα παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), της άδειας διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων και της άδειας χρήσης νερού, που συνιστούν κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, και συγκεκριμένα:

Παράβαση 1η: Υπερβάσεις οριακών τιμών εκπομπής σωματιδίων μολύβδου και διοξειδίου του θείου. Παράλειψη ενημέρωσης των αρμοδίων αρχών για τις υπερβάσεις οριακών τιμών εκπομπής.

Η εταιρεία διατύπωσε ενστάσεις μέσω απολογητικού υπομνήματος που κατέθεσε, με το οποίο όμως δεν έπεισε την αρμόδια διεύθυνση του ΥΠΕΚΑ, η οποία και απέρριψε τους ισχυρισμούς της εταιρείας και βεβαίωσε την παράβαση.

Παράβαση 2η: Πλημμελής παρακολούθηση των εκπομπών σωματιδίων και μολύβδου.

Η εταιρεία δεν υπέβαλε παραστατικά διενέργειας μετρήσεων εκπομπών σωματιδίων και μολύβδου από το σύστημα επεξεργασίας των αέριων αποβλήτων και καταγραφής τους σε σχετικό ημερολόγιο, για το έτος 2011, όπως επιβάλλεται από την Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων. Η εταιρεία κατέθεσε απολογητικό υπόμνημα, το οποίο απορρίφθηκε και η παράβαση βεβαιώθηκε.

Παράβαση 3η: Πλημμελής συντήρηση, λειτουργία και παρακολούθηση του Συστήματος Επεξεργασίας των Υγρών Βιομηχανικών Αποβλήτων (ΣΕΥΒΑ). Παράλειψη ενημέρωσης των αρμοδίων αρχών για βλάβη και διακοπή λειτουργίας του ΣΕΥΒΑ. Το απολογητικό υπόμνημα απορρίφθηκε, η παράβαση βεβαιώθηκε.

Παράβαση 4η: Επιβάρυνση βόθρου αστικών λυμάτων και γεώτρησης με βιομηχανικά απόβλητα. Το απολογητικό υπόμνημα της εταιρείας απορρίφθηκε, η παράβαση βεβαιώθηκε.

Παράβαση 5η: Μη σύννομη προσωρινή αποθήκευση επικίνδυνων στερεών αποβλήτων. Διαφυγές επικίνδυνων υγρών αποβλήτων. Το απολογητικό υπόμνημα της εταιρείας απορρίφθηκε, η παράβαση βεβαιώθηκε.

Παράβαση 6η: Μη σύννομη διασυνοριακή μεταφορά αποβλήτων πλαστικών που προκύπτουν από την επεξεργασία συσσωρευτών.

Η εταιρεία εξήγαγε, το 2012, 500 τόνους πλαστικών στη Βουλγαρία και 12,75 τόνους πλαστικών στην Αυστρία, ως πλαστικά σύστασης PP/HDPE, μη επικίνδυνα απόβλητα, ενώ σε πιστοποιητικό ανάλυσης δείγματος του αποβλήτου, αυτό χαρακτηρίζεται ως επικίνδυνο!

Το απολογητικό υπόμνημα της εταιρείας απορρίφθηκε, η παράβαση βεβαιώθηκε.

Παράβαση 7η: Διάθεση αποβλήτων πυρότουβλων σε εταιρεία αδειοδοτημένη για τη συλλογή και μεταφορά μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων, προς άγνωστο αποδέκτη, ως μη επικίνδυνο απόβλητο, χωρίς προηγούμενο ποιοτικό έλεγχο για τον χαρακτηρισμό της επικινδυνότητάς του. Το απολογητικό υπόμνημα της εταιρείας απορρίφθηκε, η παράβαση βεβαιώθηκε.

Παράβαση 8η: Απουσία υδρομετρητή γεώτρησης.

Η εταιρεία δεν είχε εγκαταστήσει υδρομετρητή για τον έλεγχο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας νερού στη γεώτρηση του εργοστασίου, κατά παράβαση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων. Το απολογητικό υπόμνημα της εταιρείας απορρίφθηκε, η παράβαση βεβαιώθηκε.

Παράβαση 9η: Απουσία σχεδίου αντιμετώπισης περιστατικών έκτακτης ανάγκης, σύμφωνα με την επιταγή της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων. Οι ενστάσεις της εταιρείας απορρίφθηκαν, η παράβαση βεβαιώθηκε

Ο λόγος στον εισαγγελέα

Δύο χρόνια μετά την αυτοψία που πραγματοποίησαν οι επιθεωρητές Περιβάλλοντος και αφού εξετάστηκε το απολογητικό υπόμνημα της εταιρείας, οι ισχυρισμοί της έπειτα από εμπεριστατωμένη εξέταση της αρμόδιας υπηρεσίας του ΥΠΕΚΑ απορρίφθηκαν και εκδόθηκε στις 2 Οκτωβρίου του 2014 η Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης (ΠΒΠ) που αφορά την εταιρεία Ι. Χούμας ΑΕΒΕ για το εργοστάσιο ανακύκλωσης συσσωρευτών και παραγωγής δευτερόχυτου μολύβδου και συσσωρευτών μολύβδου.

Την ίδια ημέρα, η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος διαβίβασε όλα τα στοιχεία και στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, με την παράκληση, στην περίπτωση άσκησης δίωξης για παράβαση διατάξεων της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, να ανακοινωθεί η δίωξη στον γενικό επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, προκειμένου να ασκήσει το δικαίωμα παράστασης πολιτικής αγωγής.

Στη συνέχεια, στις 10 Οκτωβρίου του 2014 η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος εισηγήθηκε προς το ΥΠΕΚΑ, και συγκεκριμένα προς τον αρμόδιο ειδικό γραμματέα Υδάτων, την επιβολή προστίμου ύψους 151.550 στην εταιρεία Ι. Χούμας AEBE, πρόστιμο που είναι στην ευθύνη του ειδικού γραμματέα Κων. Τριάντη να υπογράψει.

 

ΣΧΟΛΙΑ

Το "Π" σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.