14/11/2019 12:11:58

ΛΩΖAΝΝΗ

Ο Βενιζέλος υπογράφει  τη Συνθήκη της Λωζάννης - Media
Στη Συνθήκη της Λωζάννης, όπως ήδη γράψαμε στο προηγούμενο σημείωμά μας, η χώρα προσήλθε ηττημένη και ταπεινωμένη στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων,...