26/09/2017 13:46:39
14.2.2011

Μας ρωτάτε , σας απαντάμε

Μας ρωτάτε , σας απαντάμε - Media

Επιστημονική ομάδα και συντάκτες του «Π» απαντούν στα ερωτήματά σας για το ασφαλιστικό. Στείλτε τις ερωτήσεις σας στο e-mail: info@topontiki.gr ή στο fax: 210-6898226

ΕΡΩΤΗΣΗ 1η: Δημόσιος υπάλληλος με διαδοχική ασφάλιση

Έχω διορισθεί στο Δημόσιο 28.1.1987, έχω προϋπηρεσία στο Δημόσιο με σύμβαση έργου 2 έτη, 4 μήνες και 14 ημέρες, έχω ΤΕΒΕ 1 χρόνο, στον ιδιωτικό τομέα 2 έτη, 9 μήνες και 14 ημέρες και στρατό 2 έτη και 2 μήνες. Έχω πτυχίο ΤΕΙ, πότε συνταξιοδοτούμαι;

Με τον συνολικό χρόνο ασφάλισης και τη στρατιωτική θητεία θεμελιώνετε 25ετία το 2003, οπότε επειδή η θεμελίωση γίνεται μέχρι το 2010, δεν έχετε τη δυνατότητα να εξαγοράσετε πλασματικά χρόνια, π.χ. σπουδών. Θα συνταξιοδοτηθείτε όταν συμπληρώσετε 35 χρόνια και ηλικία 58 ετών. Αν παραιτηθείτε και κάνετε αναστολή σύνταξης, θα την εισπράξετε στο 63ο έτος της ηλικίας σας.

ΕΡΩΤΗΣΗ 2η: Συνταξιοδότηση παραπληγικού από το ΙΚΑ

Παραπληγικός εργάζεται από το 1988 ως θυρωρός - φύλακας. Γεννήθηκε το 1960. Πότε τον συμφέρει να συνταξιοδοτηθεί;

Βάσει των διατάξεων του άρθρου 40 παρ. 8 του Ν. 1902/90, oι παραπληγικοί συνταξιοδοτούνται με τις ίδιες προϋποθέσεις των τυφλών, σύμφωνα με τον Ν. 612/77. Δηλαδή δικαιούνται σύνταξη γήρατος ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας, εφόσον συμπληρώνουν 4.500 ημέρες εργασίας ή 15 έτη. Το δε ποσό σύνταξης που χορηγείται αντιστοιχεί σε 35 χρόνια ασφάλισης. Στη σύνταξη αυτή προστίθεται και το εξωιδρυματικό επίδομα, το οποίο ήδη του χορηγείται από το ΙΚΑ. Στο ερώτημα πότε τον συμφέρει, δεν μπορώ να απαντήσω γιατί δεν γνωρίζω τα μισθολογικά του.

ΕΡΩΤΗΣΗ 3η: Ασφαλισμένη στο Δημόσιο με θεμελίωση 25ετίας το 2011

Γεννηθείσα το 1964, έχει ασφάλιση στο ΙΚΑ 6 χρόνια και ασφάλιση στο Δημόσιο από 4.6.1992. Πότε συνταξιοδοτείται;

Συμπληρώνει τα 25 χρόνια το 2011, βάσει των διατάξεων του άρθρου 6 του Ν. 3865/10, μητέρα ανηλίκου ή μητέρα 3 παιδιών συνταξιοδοτείται στο 52ο έτος της ηλικίας της. Αν είναι στις λοιπές κατηγορίες, γυναίκες άγαμες ή έγγαμες ή χήρες ή διαζευγμένες χωρίς παιδιά ή με ενήλικα παιδιά, με τις νέες ρυθμίσεις, εφόσον συμπληρώνει 25 έτη το 2011 αυξάνεται κατά 1 έτος η συντάξιμη υπηρεσία που πρέπει να συμπληρωθεί, δηλαδή το 35ο έτος αυξάνεται στο 36ο και το ηλικιακό όριο των 58 ετών παραμένει το ίδιο το 2011 και αυξάνεται από το 2012 και μετά. Εφόσον εμπίπτει στη δεύτερη κατηγορία, θα συνταξιοδοτηθεί στο 58ο έτος της ηλικίας της με 36 χρόνια.

ΕΡΩΤΗΣΗ 4η: Ασφαλισμένος στο ΙΚΑ με σύζυγο ανάπηρη >80%

Είμαι 51 ετών, η σύζυγός μου έχει αναπηρία >80% και συνταξιοδοτείται. Έχω 7.380 ένσημα (3.700 βαρέα). Είμαι άνεργος από τον Μάιο του 2009. Μπορώ να πάρω σύνταξη; Και τι να κάνω για να συμπληρώσω τα 120 ένσημα που μου λείπουν;

Βάσει των διατάξεων του άρθρου 5 του Ν. 3232/04, άρθρο 61 του Ν. 3655/08, έχουν τη δυνατότητα συνταξιοδότησης και οι άνδρες που έχουν ανάπηρη σύζυγο με ποσοστό 80% με τις εξής προϋποθέσεις: α) 10ετή έγγαμο βίο, β) πραγματική υπηρεσία 25 ετών. Η υπηρεσία των 25 ετών δεν μπορεί να συμπληρωθεί με πλασματικό χρόνο, ούτε με την ανεργία, ούτε με τον στρατό, με κανένα πλασματικό χρόνο. Για να συμπληρώσετε τα ένσημα που χρειάζονται πρέπει να εργαστείτε για 5 μήνες και μετά να κάνετε αίτηση συνταξιοδότησης. Τα 3.700 βαρέα που έχετε, θα προσαυξήσουν τη σύνταξή σας, δεν θα προσαυξήσουν τον χρόνο ασφάλισής σας. Για να δικαιωθείτε και επικουρικής σύνταξης θα πρέπει να έχετε και στην επικουρική 7.500 ημέρες εργασίας.

ΕΡΩΤΗΣΗ 5η: Ασφαλισμένος στο ΙΚΑ και ΤΕΒΕ

Γεννημένος 16.6.1953, ασφαλισμένος στο ΙΚΑ από το 1968-1977 με 1.550 ένσημα, από Απρίλιο 1977 έως σήμερα ασφαλισμένος στο ΤΕΒΕ-ΟΑΕΕ. Έχω 30 μήνες στρατιωτική θητεία. Πώς μπορώ να συνταξιοδοτηθώ πριν το 60ό έτος;

Έχετε θεμελιώσει δικαίωμα συνταξιοδότησης με τον χρόνο ασφάλισης στο ΙΚΑ μέχρι 31.12.2010. Απαραίτητη ηλικία είναι το 60ό έτος. Δεν μπορείτε να συνταξιοδοτηθείτε νωρίτερα. Μπορείτε όμως να κάνετε διακοπή επιτηδεύματος στη ΔΟΥ και διακοπή της ασφάλισης στον ΟΑΕΕ για να μην πληρώνετε εισφορές και να πάρετε τη σύνταξη στο 60ό έτος. Για την Υγεία μπορείτε να κάνετε προαιρετική ασφάλιση στον ΟΑΕΕ. Για να υπολογιστεί η σύνταξη με αυτοτελές δικαίωμα από ΤΕΒΕ μπορείτε να εξαγοράσετε τη στρατιωτική θητεία. Θα υπολογιστεί με τον ισχύοντα τρόπο μέχρι την ψήφιση του νέου νόμου Ν. 3863/2010.

ΕΡΩΤΗΣΗ 6η: Ασφαλισμένη στο ΙΚΑ με 4.500 ένσημα

Συμπληρώνω το 55ο έτος της ηλικίας μου τον 11ο/2011. Τον Μάιο του 2010 είχα 4.600 ένσημα. Είμαι άνεργη, πότε πρέπει να κάνω αίτηση για μειωμένη συνταξιοδότηση;

Για την πρόωρη συνταξιοδότηση με 4.500 ημέρες ασφάλισης και όριο ηλικίας 55 ετών χρειάζονται 100 ημέρες ασφάλισης ανά έτος την τελευταία 5ετία πριν από το έτος κατάθεσης της αίτησης συνταξιοδότησης, δηλαδή από το 2006 μέχρι το 2010 να έχετε 100 ημέρες ασφάλισης ανά έτος. Αν έχετε αυτή την προϋπόθεση, θα συνταξιοδοτηθείτε τον 11ο/2011 με μείωση 30%.

ΕΡΩΤΗΣΗ 7η: Ασφαλισμένος στο ΙΚΑ με κενά ασφάλισης

Γεννημένος 3.10.1955, στο τέλος του 2010 είχα 8.325 ημέρες εργασίας στο ΙΚΑ, εκ των οποίων 6.390 βαρέα. Λείπουν 47 μήνες βαρέα και προφανώς δεν πληρώθηκαν από τον εργοδότη μου. Έχω 30 μήνες στρατό. Πότε μπορώ να συνταξιοδοτηθώ;

Βάσει του Ν. 3863/2010 μπορείτε να εξαγοράσετε πλασματικά χρόνια για να συμπληρώσετε χρόνο ασφάλισης, όχι όμως στα βαρέα. Αν οι εργοδότες σας τα έχουν πληρώσει αλλά δεν είναι επικολλημένα στο βιβλιάριό σας, μπορείτε να απευθυνθείτε στο ΙΚΑ και να τα αναζητήσετε στα μη επικολλημένα. Θα πρέπει όμως να γνωρίζετε την επωνυμία των εργοδοτών και την έδρα τους. Αν δεν βρεθούν, θα κάνετε εξαγορά για να συμπληρώσετε τις προϋποθέσεις με κοινές διατάξεις και όχι με βαρέα, εκτός κι αν συνεχίσετε να εργάζεστε στα βαρέα. Στο 60ό έτος της ηλικίας σας θα συνταξιοδοτηθείτε, εφόσον συνεχίσετε να εργάζεστε μέχρι τότε, δηλαδή 31.10.2015, και αφού θα εξαγοράσετε 900 ημέρες στρατό και 3 χρόνια ανασφάλιστο χρόνο (1.800 ημέρες ασφάλισης) για να συμπληρώσετε τα 35 χρόνια το 2013, οπότε θα απαιτούνται 38 χρόνια και 60 ετών.

ΕΡΩΤΗΣΗ 8η: Πολιτικός μηχανικός ασφαλισμένος στο ΤΣΜΕΔΕ και στο Δημόσιο

Είμαι γεννημένος την 20.7.1951 κι έχω διοριστεί στο Δημόσιο στις 4.8.1978. Με την αναγνώριση της στρατιωτικής θητείας θεμελιώνω 25ετία το 2001, οπότε συνταξιοδοτούμαι με 34 χρόνια. Στο ΤΣΜΕΔΕ έχω ασφάλιση από 15.12.75, οπότε τα 35 χρόνια τα συμπλήρωνα το 2010. Πρέπει να συμπληρώσω τα 36 χρόνια γιατί γίνομαι 60 το 2011; Μπορώ να κάνω εξαγορά πλασματικών ετών στο ΤΣΜΕΔΕ;

Με αυτά τα δεδομένα, διαπιστώνω ότι τον στρατό τον υπολογίζετε δύο φορές. Εφόσον είστε ασφαλισμένος στο ΤΣΜΕΔΕ από το 1975 συμπεριλαμβάνεται και η στρατιωτική θητεία. Δεν μπορείτε να αναγνωρίσετε τη στρατιωτική θητεία και στο Δημόσιο. Στο ΤΣΜΕΔΕ έχετε θεμελιώσει 35 έτη το 2010, οπότε συνταξιοδοτείστε στην ηλικία των 60 ετών. Μπορείτε και από το Δημόσιο να συνταξιοδοτηθείτε με μειωμένη στο 60ό έτος. Κανονικά με πλήρη σύνταξη συνταξιοδοτείστε στη συμπλήρωση 35 ετών την 4.8.2013. Δεν μπορείτε να εξαγοράσετε πλασματικά χρόνια, γιατί έχετε θεμελιώσει 25 χρόνια το 2003. Αν παραιτηθείτε, τη σύνταξη θα την εισπράξετε στο 63ο έτος της ηλικίας σας. Η συμφερότερη λύση είναι να συνταξιοδοτηθείτε συγχρόνως από ΤΣΜΕΔΕ και Δημόσιο την 4.8.2013.

ΕΡΩΤΗΣΗ 9η: Μητέρα ασφαλισμένη στο Δημόσιο και πλασματικά χρόνια

Είμαι μητέρα ανηλίκου, έχω 3.865 ένσημα ΙΚΑ και διορισμένη στο Δημόσιο την 5.7.2005. Είμαι 40 ετών, μπορώ να εξαγοράσω πλασματικά χρόνια σπουδών και παιδιού το 2012 για να θεμελιώσω 25 έτη;

Σύμφωνα με τον Ν. 3865/2010 για την εξαγορά των πλασματικών ετών για σπουδές και μητρότητα απαιτούνται 15 έτη δημόσιας υπηρεσίας. Συνεπώς δεν έχετε αυτή τη δυνατότητα, θα συνταξιοδοτηθείτε στην ηλικία των 60 με 40 έτη. Τα 40 έτη θα μπορέσετε να τα συμπληρώσετε με πλασματικά χρόνια.

ΕΡΩΤΗΣΗ 10η: Άντρας ασφαλισμένος στο ΙΚΑ το 1995 με ανήλικο

Μπορώ να θεμελιώσω δικαίωμα, όπως οι μητέρες με ανήλικο, εξαγοράζοντας πλασματικά χρόνια; Είμαι 41 ετών και πρώτη ασφάλιση στο ΙΚΑ το 1995.

Καταρχήν, οι διατάξεις περί εξίσωσης ανδρών - γυναικών ισχύουν μόνο για το Δημόσιο. Επίσης οι ασφαλισμένοι από το 1993 και μετά ακόμα και στο Δημόσιο δεν έχουν τις ευνοϊκές αυτές διατάξεις περί μητρότητας, για σύνταξη στα 55. Συνταξιοδοτούνται στο 65ο έτος άνδρες - γυναίκες.

ΕΡΩΤΗΣΗ 11η: Συντάξεις χηρείας του ΙΚΑ

Παίρνω σύνταξη χηρείας (αναπηρική) από το ΙΚΑ. Την πρώτη 3ετία έπαιρνα το 70% της σύνταξης και μετά την τριετία έπαιρνα το 50% του 70%, δηλαδή το 35% της αρχικής (350 ευρώ). Είναι σωστός ο υπολογισμός; Παίρνω και από δικό μου δικαίωμα αναπηρική 250 ευρώ. Μπορώ να κάνω κάτι ώστε να βελτιωθεί η κατάσταση;

Η σύνταξη χηρείας σωστά δόθηκε. Πράγματι την πρώτη 3ετία δίνεται κανονικά το 70% και μετά το πέρας της 3ετίας, επειδή συνταξιοδοτείστε από ίδιο δικαίωμα, χορηγείται το 50% της σύνταξης χηρείας (350 ευρώ), μέχρι το 65ο έτος της ηλικίας σας και από το 65ο και μετά χορηγείται το 70% της σύνταξης χηρείας (490 ευρώ). Όμως αυτά δικαιούται μια υγιής χήρα. Εφόσον υπάρχει αναπηρία δική σας πάνω από 67%, βάσει του άρθρου 62 Ν. 2676/99 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 4 του Ν. 3385/2005, η σύνταξη χηρείας δεν μειώνεται για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η αναπηρία. Θα πρέπει να προσκομίσετε στο ΙΚΑ την απόφαση της επιτροπής η οποία σας έχει κρίνει ανάπηρη, αν το ποσοστό είναι 67%, για να γίνει αναθεώρηση της σύνταξης.

ΕΡΩΤΗΣΗ 12η : Δημόσιος υπάλληλος και πλασματικά χρόνια

Στις 31.12.2011 θα έχω στο Δημόσιο 15 χρόνια και 4 μήνες. Έχω ασφάλιση ΙΚΑ 5 χρόνια και 10 μήνες. Συνολικός χρόνος: 21 χρόνια και 2 μήνες. Μπορώ να εξαγοράσω 3 χρόνια σπουδές και 1 χρόνο στρατό ώστε να συμπληρώσω 25 χρόνια το 2011; Πότε μπορώ να συνταξιοδοτηθώ; Το 2011 θα είμαι 52 ετών. Θα συνταξιοδοτηθώ στα 36 χρόνια ασφάλισης, 63 ετών;

Βάσει του Ν. 3865/2010, εφόσον δεν έχετε συμπληρώσει την 25ετία το 2010, μπορείτε με τα πλασματικά που αναφέρετε να συμπληρώσετε τα 25 χρόνια το 2011 και βάσει της εξίσωσης ανδρών - γυναικών μειώνεται το όριο των 65 ετών που ισχύει μέχρι 31.12.2010, στο 61ο έτος της ηλικίας ή στο 56ο έτος με μειωμένη.

ΕΡΩΤΗΣΗ 13η : Ασφαλισμένη στον ΟΑΕΕ

Είμαι 51 ετών και ασφαλισμένη στον ΟΑΕΕ εδώ και 32 χρόνια. Με το προηγούμενο καθεστώς μπορούσα να συνταξιοδοτηθώ με 37 χρόνια ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας. Πότε μπορώ να καταθέσω αίτηση συνταξιοδότησης;

Ο Ν. 3863/2010 καταργεί από το 2011 και μετά τη διάταξη του Ν. 3029/02 κατά την οποία με 37 έτη πραγματικής ασφάλισης σε ομοειδή ταμεία υπήρχε δυνατότητα συνταξιοδότησης ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας. Αν θέλετε να κάνετε διακοπή του επαγγέλματος, μπορείτε να εξαγοράσετε το 2011 τρία χρόνια πλασματικά ώστε να συμπληρώσετε 35 έτη, να κάνετε διακοπή στη συμπλήρωση των 36 ετών που απαιτούνται για το 2011 και να ζητήσετε σύνταξη όταν συμπληρώσετε το 60ό έτος. Αν θα συνεχίσετε το επάγγελμά σας δεν χρειάζεται να εξαγοράσετε πλασματικά έτη γιατί στην ηλικία των 60 ετών θα έχετε συμπληρώσει τα 40 έτη που απαιτούνται.

Τις απαντήσεις επιμελήθηκε η Καλλιόπη Λιώρα

Σύμβουλος σε θέματα ασφάλισης, πρόνοιας και σύνταξης.

e-mail : popi.liora@gmail.com

www.suntaxeis.gr

 

ΣΧΟΛΙΑ

Το "Π" σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.