31/05/2020 07:34:47

Ποιοι δικαιούνται μείωση 40% στο μίσθωμα leasing του αυτοκινήτου τους

Ποιοι δικαιούνται μείωση 40% στο μίσθωμα leasing του αυτοκινήτου τους - Media

 

Στα μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων που πλήττονται από τον κορωνοϊό έχουν συμπεριληφθεί οι εταιρείες leasing και ενοικιάσεων όπως επίσης και οι χρήστες εταιρικών οχημάτων ή εταιρείες με στόλους οχημάτων που έχουν πληγεί από τον επικίνδυνο ιό.

Ειδικότερα όπως ξεκαθαρίζει Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, σύμφωνα με το newsauto.gr τόσο οι χρήστες αυτοκινήτων Leasing όσο και οι εταιρείες χρονομίσθωσης αλλά και ενοικίασης περιλαμβάνονται στα μέτρα στήριξης και θα καταβάλλουν χαμηλότερα μισθώματα κατά 40% το δίμηνο Μαρτίου – Απριλίου ενώ όσα οχήματα έχουν αποκτηθεί με δάνεια θα παγώσει η καταβολή δόσεων για τρεις μήνες.

Στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ – ΦΕΚ 68Α’ 20/3/2020 για τις επιχειρήσεις που έκλεισαν με κυβερνητική εντολή) αφορά και τις εταιρείες Χρηματοδοτικής Μίσθωσης (Leasing) του Νόμου 1665/4-12-1986 και όχι τις εταιρείες ενοικίασης που αδειοδοτούνται από το υπουργείο Τουρισμού, και από τον ΕΟΤ παλαιότερα, ως Τουριστικές.

Ειδικότερα το άρθρο 2 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένουαναγράφει χαρακτηριστικά ότι: «Μείωση μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων και μισθώσεων κύριας κατοικίας.

1.Ο μισθωτής επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης, για την οποία έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19, απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο 2020, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί μισθώσεων. Τέλος χαρτοσήμου και ΦΠΑ κατά περίπτωση υπολογίζονται εκ νέου και επιβάλλονται επί του μισθώματος που προκύπτει από την ανωτέρω μερική καταβολή. Η μερική μη καταβολή του μισθώματος του πρώτου εδαφίου δεν γεννά δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης εις βάρος του μισθωτή ούτε οποιαδήποτε άλλη αστική αξίωση. Τα οριζόμενα στα προηγούμενα εδάφια ισχύουν και για την περίπτωση μισθωτών στους οποίους έχει παραχωρηθεί έναντι μισθώματος η χρήση πράγματος, κινητού ή ακινήτου, ή και των δύο μαζί, που προορίζεται αποκλειστικά για επαγγελματική χρήση, στο πλαίσιο χρηματοδοτικής μίσθωσης, και αφορά σε επιχειρήσεις για τις οποίες έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19.

2.Η παρ. 1 ισχύει και για τις συμβάσεις μίσθωσης κύριας κατοικίας, στις οποίες μισθωτής είναι εργαζόμενος σε επιχείρηση της ίδιας παραγράφου, του οποίου έχει ανασταλεί προσωρινά η σύμβαση εργασίας λόγω των μέτρων αποφυγής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου απαιτείται ο εργαζόμενος να συνδεόταν με σχέση εργασίας με την επιχείρηση κατά τον χρόνο έναρξης εφαρμογής των ειδικών και έκτακτων μέτρων περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19.»

Επίσης δημοσιεύθηκε στις 11/4/2020 ο νόμος 4683, άρθρο 26, σελ. 1367  (ΦΕΚ 83Α’ 10/4/20) που αναφέρει την επέκταση του μέτρου της μείωσης 40% για τον μήνα Απρίλιο στις πληττόμενες επιχειρήσεις και στους εργαζομένους της που έχουν τεθεί σε προσωρινή αναστολή στο οποίο περιλαμβάνονται και οι εταιρείες ενοικίασης που έχουν αποκτήσει αυτοκίνητα μέσω τραπεζικού δανεισμού.

Ειδικότερα σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο της Π.Ν.Π. της 20-3-2020 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 26 του ν.4683/2020 ορίζεται ότι:

«Ο μισθωτής επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης, η οποία έχει πληγεί δραστικά από την επιδημία του κορωνοϊού COVID-19, δυνάμει των αποφάσεων που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου 2 του άρθρου 1, της παραγράφου 2 του άρθρου 2 και των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 3 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄55), όπως εκάστοτε ισχύουν, απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τον μήνα Απρίλιο 2020, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί μισθώσεων, σύμφωνα με τα λοιπά οριζόμενα στην παράγραφο 1. Τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο ισχύουν και για την περίπτωση μισθωτών στους οποίους έχει παραχωρηθεί έναντι μισθώματος η χρήση πράγματος, κινητού ή ακινήτου, ή και των δύο μαζί, που προορίζεται αποκλειστικά για επαγγελματική χρήση, στο πλαίσιο χρηματοδοτικής μίσθωσης, και αφορά σε επιχειρήσεις του πρώτου εδαφίου, καθώς και για τις συμβάσεις μίσθωσης κύριας κατοικίας, στις οποίες μισθωτής είναι εργαζόμενος σε επιχείρηση του πρώτου εδαφίου του οποίου έχει ανασταλεί προσωρινά η σύμβαση εργασίας λόγω των μέτρων αποφυγής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τηρουμένων των προϋποθέσεων της παραγράφου 2.»

ΣΧΟΛΙΑ

Το "Π" σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.