17/02/2019 06:47:11
26.11.2009

Μια προκήρυξη, πολλές αρνήσεις

Μια προκήρυξη, πολλές αρνήσεις - Media

Τι είδους προκήρυξη ήταν αυτή που έστειλε στο «Π» την περα σμένη εβδομάδα ο Επαναστα τικός Αγώνας; Το σίγουρο είναι πως πρόκειται για το πρώτο κείμενο στην ιστορία της οργάνωσης που δεν συνόδευσε κάποια ενέργεια ούτε διεκδικήθηκε με αυτό η πατρότητα κάποιας άλλης. Το αντίθε το συνέβη.

u Δεν αποδέχτηκε ως δική της την επίθεση με καταιγιστικές ριπές από καλάσνικοφ εις βάρος μιας μικρής ομάδας αστυνομικών στις 27 Οκτωβρίου έξω από το Α.Τ. της Αγίας Παρα σκευής.

u Αρνήθηκε κάθε σχέση με τους επικηρυγ μένους ως «ληστές με τα μαύρα», τους οποί ους πλαγίως επιχείρησαν – διά της επικήρυξης των 600.000 ευρώ – να του «χρεώσουν» αντι τρομοκρατική, ΕΥΠ και υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

u Δεν δέχτηκε ότι έχει στο οπλοστάσιό της το ημιαυτόματο MP5 που άγνωστης ακόμη ταυτότητας δράστες πήραν στις 17.4.2007 από τον φρουρό της κατοικίας του πρώην προέ δρου του Αρείου Πάγου στη Γλυφάδα. Αρνείται συνεπώς ότι με αυτό μέλη της οργάνωσης «διακόσμησαν» με ριπές 13 ημέρες αργότερα (30 Απριλίου) την πρόσοψη του αστυνομικού τμήματος Περισσού.

u Δεν παραδέχεται ότι όλες οι οργανώσεις είναι μία κι αυτός ο «καθοδηγητής» τους, που αλλάζει όνομα και μορφή για να προκαλέσει την αίσθηση της μαζικότητας ενός διαρκώς διευρυ νόμενου αντάρτικου.

Τι όμως θα μπορούσαν να σημαίνουν όλες αυτές οι αρνήσεις;

 

Ειδοποιός διαφορά

Ο συντάκτης της... πολυμηνυματικής προ κήρυξης δηλώνει το... αυτονόητο. Αυτό που κατ’ επανάληψη και το «Π» έχει σημειώσει: Δεν φαίνεται να είναι όλες οι οργανώσεις το ίδιο. Δεν έχουν άλλωστε κοινές ιδεολογικές αναφορές ούτε ταυτόσημες επιχειρησιακές επιλογές.

Το ύφος και η δομή των κειμένων του Ε.Α. δεν παραπέμπουν ούτε στη Σέχτα Επαναστατών ούτε στις μεταξύ τους συνεργαζόμενες Συνω μοσία Πυρήνων της Φωτιάς, Φράξια Μηδε νιστών και Αντάρτικη Ομάδα Τερροριστών – η υπογραφή της τελευταίας προστέθηκε στην προκήρυξη των Πυρήνων με την οποία έγινε η ανάληψη ευθύνης για τη βόμβα στον Μίμη Ανδρουλάκη.

Πέρα όμως από τις επιμέρους θεωρίες της αντιτρομοκρατικής και όσων άλλων – ειδημό νων και μη – για το τι είναι ο Αγώνας, σημασία έχει να μείνουμε στα όσα γνωστά στοιχεία. Ως ένα τέτοιο στοιχείο, το οποίο προκύπτει από το κείμενο της προκήρυξης, θα πρέπει να θε ωρηθεί η επισήμανση του συγγραφέα της για την αφετηρία της οργάνωσης. Με το κείμενο λοιπόν της περασμένης εβδομάδας, όπως θα δούμε παρακάτω, η οργάνωση αναλαμβάνει μια ενέργεια που δεν είχε αναλάβει μέχρι τώρα. Την απαλλοτρίωση των εκρη κτικών από το Προσήλιο Φω κίδας την εποχή της πρώτης της εμφάνισης.

Επιστρέφοντας όμως στη... γενεαλογία του σύγχρονου αντάρτικου πόλης, ο συγ γραφέας της προκήρυξης, προκειμένου να τονίσει ότι δεν χωρούν απλουστευτικά σχήμα τα περί συγγένειας μεταξύ πα λαιάς και νέας γενιάς, δηλώνει απερίφραστα ότι:

«Όσον αφορά τη δική μας θέση για τα πάσης φύσεως και προέλευσης ιδεολογήματα πε ρί “νέων” και “παλιών” αντάρτικων πόλης, εμείς δηλώνουμε πως ο αγώνας ενάντια στην κυρι αρχία και τις δομές της, ο αγώνας για την επα νάσταση και την ελευθερία είναι ενιαίος και η ιστορία του εξελίσσεται παράλληλα με την μα κροχρόνια ιστορία της καταπίεσης και της εκμε τάλλευσης των αδύνατων από τους ισχυρούς. Η όποια κριτική γίνεται θα πρέπει να αφορά την κάθε οργάνωση ξεχωριστά, τις επιλογές και το λόγο της και όχι συνολικά τον αγώνα».


Αχ, αυτή η... ΛΜΑΤ

Είδαμε λίγους μήνες νωρίτε ρα τη Σέχτα Επαναστατών να οικειοποιείται τον όρο ΛΜΑΤ (Λούμπεν Μεγαλοαστική Τά ξη), τον οποίο καθιέρωσε η 17Ν στην οικονομικής ανάλυσης προκήρυξη που εξέδωσε στις 8 Απριλίου 1986 μετά τη δολο φονία του μεγαλοβιομήχανου Δημήτρη Αγγελόπουλου, για να καταγγείλει τον εγχώριο κα πιταλισμό:

«Απέτυχαν σαν σύνολο, σαν καπιταλιστική τάξη, ν’ αναπτύ ξουν αυτοδύναμα, ισόρροπα, με μια σχετική αυτονομία τη χώρα. Που υπερπλούτισαν με απάτες και κομπίνες, κλέβοντας και λεηλατώ ντας τη χώρα και τους εργαζόμενους και έβγα λαν τα κεφάλαιά τους στο εξωτερικό. Που είδαν τη χώρα σαν απλή αποικία με ευκαιρίες για εύ κολο, γρήγορο, παρασιτικό πλουτισμό τους, σε βάρος των συμφερόντων της, δένοντας την τύ χη τους με το ξένο κεφάλαιο και υποτάσσοντας τα συμφέροντά τους στα δικά του ονομάζουμε λούμπεν μεγαλοαστική τάξη (λματ) και τον αντίστοιχο κοινωνικό σχηματισμό στον οποίο άρχει, καπιταλισμό μπανανίας».

Η Σέχτα επανέφερε τον όρο στην προκήρυξη που δημοσιεύτηκε στα «Νέα» στις 24 Ιουνίου, με την οποία ανέλαβε την ευθύνη για τη δολο φονία του υπαρχιφύλακα της αντιτρομοκρα τικής Νεκτάριου Σάββα έξω από το σπίτι της μάρτυρα κατηγορίας στη δίκη του ΕΛΑ Σοφίας Κυριακίδου.

«Όταν στο παρελθόν θεωρούνταν (και ώς ένα βαθμό ίσχυε) ότι το βάρος των επιχειρησιακών βραχιόνων του αντάρτικου πόλης θα πρέπει ν’ ανακηρύσσει ως κεντρικό εχθρό τη ΛΜΑΤ (Λούμπεν ΜεγαλοΑστική Τάξη), σήμερα πρέπει να διαθέτουμε τη διαύγεια να αναθεωρήσουμε. Μπορούμε κάλλιστα να διατηρήσουμε την ίδια ονομασία αλλάζοντας όμως τη νοηματοδότη σή της. Από εδώ και πέρα όταν μιλάμε για ΛΜΑΤ εννοούμε τη Λούμπεν ΜικροΑστική Τάξη».

Ο Επαναστατικός Αγώνας, όμως, όπως έχου με πει, διαφέρει από Σέχτα και Συνωμοσία και Δεκεμβρίου του 2008. Είναι αυτός που προτιμά να αρνείται τον όρο «νεοτρομοκρατία»:

«Στο ιδεοληπτικό οπλοστάσιο της κατασταλ τικής πολιτικής έχει προστεθεί τώρα και ο όρος της “νεοτρομοκρατίας”, τον οποίο χρησιμοποιούν κατά κόρον οι διαμορφωτές της καθεστωτικής προπαγάνδας ανεξαρτήτου πολιτικής απόχρωσης, πιστεύοντας πως με αυτό τον τρόπο θα καταφέ ρουν να αποκόψουν την επαναστατική δράση από τις ιστορικές της αναφορές και να ενισχύσουν τις απόπειρες αποπολιτικοποίησής της».


Πυρά... κατά Χρυσοχοΐδη

Ας δούμε όμως πώς τοποθετείται στο όλο θέμα μια νέα οργάνωση, μικρότερης βέβαια εμβέλειας. Πρόκειται για τον Αντάρτικο Εμπρηστικό Σχημα τισμό, ο οποίος στις 21 Νοεμβρίου έστειλε προκή ρυξη στην ιστοσελίδα athens.indymedia.org με την οποία ανέλαβε την ευθύνη για τοποθέτηση εμπρηστικής βόμβας μία ημέρα νωρίτερα στα γρα φεία της δημοτικής αστυνομίας Νέας Ιωνίας.

«Σε αυτό το κυνήγι μαγισσών που έχει επιδο θεί το υπουργείο του (σ.σ.: του Χρυσοχοΐδη) ποινικοποιούνται για μια ακόμη φορά φιλικές και προσωπικές σχέσεις, σχολιάζεται ειρωνικά η οικονομική κατάσταση της οικογένειας ορισμένων συντρόφων/ισσών, σαν να παίζει ρόλο αυτή αν κάποιος αγωνίζεται ενάντια στη σαπίλα αυτού του κόσμου».

Εδώ θυμίζει λίγο τη... 17Ν, όταν, στην κριτική που δέχτηκε ότι καπηλεύεται το ηρωικό σύμβολο του Πολυτεχνείου, η οποία ακολούθησε τη δολο φονία του Παύλου Μπακογιάννη, απαντούσε με προκήρυξη στις 9 Οκτώβρη 1989:

«Επειδή ορισμένοι επώνυμοι που έπαιξαν κά ποιο ρόλο στο Πολυτεχνείο και έχουν κάποια τάση να το θεωρούν ιδιοκτησία τους ενδέχεται να κατα ληφθούν από ιερή αγανάκτηση μπροστά σ’ αυτό το δίδαγμα και την προοπτική οπλισμού των αγω νιστών και να μας πουν: τι μιλάτε εσείς, αφού δεν ήσασταν εκεί, θα τους θυμίσουμε ότι, σύμφωνα μ’ αυτή τη λογική, δεν θα ’πρεπε ο Μαρξ κι ο Ένγκελς να ασχοληθούν με την Κομμούνα και στην κριτική τους π.χ. ότι οι Κομμουνάροι έκαναν λάθος που δεν πήραν το χρυσό της Τράπεζας της Γαλλίας τσα κίζοντας έτσι τη γαλλική μπουρζουαζία, θα ’πρεπε να τους απαντήσουν: Γιατί μιλάτε, κύριοι Μαρξ και Ένγκελς, για την Κομμούνα, αφού δεν ήσασταν εκεί εσείς».

Ας προσθέσουμε εδώ και το γράμμα που δημο σιεύτηκε στο ίδιο σάιτ, επίσης στις 21 Νοεμβρίου, της καταζητούμενης από την αντιτρομοκρατική για συμμετοχή στη Συνωμοσία Κωνσταντίνας Καρακατσάνη. Η επιστολή έχει ημερομηνία 12 Νοέμβρη, την ημέρα δηλαδή που πέρασε η υπό θεση σε εφέτες ανακριτές, και γι’ αυτό δεν υπάρχει η παραμικρή αναφορά στα νέα εντάλματα και τη σύλληψη παρωδία της Αντιγόνης Χελιώτη ξημε ρώματα στις 14 του μηνός.

«Η αστυνομία γνωρίζει τη σχέση μου με τον αναρχικό χώρο, λόγω της σύλληψής μου τον Ια νουάριο σε επιχείρησή τους σε σπίτια των Εξαρχεί ων, μετά την επίθεση του Ε.Α. στο υπουργείο πολι τισμού. Και τότε για να μπουκάρουν ισχυρίστηκαν ότι ήμασταν ύποπτοι (λόγω της τοποθεσίας του σπιτιού μάλλον) και αφού δεν βρήκαν τίποτα, για να μην γυρίσουν με άδεια χέρια, με συνέλαβαν (με άλλα δυο άτομα) για άσχετο λόγο...

Και όσο για τον υπουργό Δημ. Τάξ. που ζήτησε στα έξι άτομα να παρουσιαστούν, προσωπικά του δηλώνω ότι δε συνηθίζω να απολογούμαι, ειδικά στην αστυνομία σας, και ειδικότερα εφόσον δεν υπάρχουν στοιχεία σε βάρος μου... Αναρχική εί μαι, δεν είμαι ζητιάνα να κάνω διαπραγματεύσεις και παζάρια».

Μαλλιά κουβάρια δηλαδή. Το απείκασμα της θεωρίας που λανσάρει ο Χρυσοχοΐδης, σύμφωνα με την οποία τα Εξάρχεια είναι η θερμοκοιτίδα ανά πτυξης του οργανωμένου εγκλήματος, των ναρ κωτικών και της τρομοκρατίας. Ιδού όμως πόσο κολακευτικά τον... καλωσορίζει ο Αγώνας:

«Μιας και μιλάμε για επικοινωνιακό παιχνίδι και για την ανικανότητα των κατασταλτικών μηχανι σμών, ήρθε η ώρα να απαντήσουμε στον παλιό μας γνώριμο, τον Χρυσοχοΐδη, που τόσα χρόνια στην αντιπολίτευση κατηγορούσε τη Ν.Δ. ότι ευθυνόταν για τη διάλυση και τον εφησυχασμό της αστυνομίας και της αντιτρομοκρατικής. Να θυμίσουμε πως, όταν άρχισε την δράση του ο Επα ναστατικός Αγώνας το καλοκαίρι του 2003 με την απαλλοτρίωση των εκρηκτικών από το Προσήλιο Φωκίδας, υπουργός Δημοσίας Τάξης ήταν ακόμα ο Χρυσοχοΐδης».

ΣΧΟΛΙΑ

Το "Π" σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.