18/12/2018 16:18:52
18.12.2009

Ένωση για την Υπεράσπιση της Εργασίας και του Κοινωνικού Κράτους

Απέναντι στη νεοφιλελεύ θερη λαίλαπα που έρχεται να σαρώσει οποιοδήποτε φι λολαϊκό χαρακτηριστικό έχει απομείνει στην οικονομική πολιτική και υπερασπιζόμενοι τον κοινωνικό χαρακτήρα του κράτους και τα δημόσια αγαθά, μια ομάδα ενεργών πολιτών ίδρυσε την Ένωση για την Υπε ράσπιση της Εργασίας και του Κοινωνικού Κράτους. Η Ένωση αυτή είναι ένας ανοι χτός χώρος διαρκούς επικοι νωνίας, χωρίς αποκλεισμούς, και επιδιώκει να προσθέσει ένα ακόμη επίπεδο δράσης στους αγώνες για κοινωνική δικαιο σύνη ενώνοντας τη φωνή της με τις προσπάθειες όλων αυ τών που θέτουν στο επίκεντρο της Πολιτικής Κοινωνίας τη διαφύλαξη κοινωνικών δικαι ωμάτων.

Επιθυμία της νεοσύστατης Ένωσης είναι να συμβάλει στην αποτελεσματικότητα αυτού του αγώνα, τον οποίο διεξάγουν πρόσωπα, κινήματα, πολιτικά κόμματα και ελπιδοφόρα μορφώματα της ενεργούς κοινωνίας. Η αποτελεσματικότητα αυτή θεωρείται ότι θα επιτευχθεί με την τεχνική, πολιτική, ιδεολογική και κοινωνική υποστήριξη και ενθάρρυνση των κατάλληλων πρακτικών και μεθόδων προστασίας και προαγωγής των συλλογικών δικαιωμάτων στην εργασία, την ασφάλιση, την περίθαλψη, τη γνώση, το περιβάλλον και εν γένει σε κάθε κοινωνικό χώρο.

Επίσης, με την αναζήτηση, μέσα από τη συνεύρεση και τη διαρκή συνάντηση ανθρώπων της επιστήμης, της πολιτικής, της κοινωνικής δράσης, των τεχνών και της διανόησης, νέων κοινών γραμμών και πρω τοβουλιών, συνεισφοράς και αλληλεγγύης, προς την κατεύ θυνση της κοινωνικής συνοχής και της κοινωνικής προόδου μέσα στις νέες συνθήκες. Αλλά και με την κατά τόπους αποκε ντρωμένη δραστηριότητα, την ενημέρωση και τον συντονισμό όλων των εν εγρηγόρσει πολι τών της ελληνικής επαρχίας και την ενίσχυση κάθε προοδευτι κού και ενεργού «κοινωνικού τόπου διαλόγου».

Τέλος, η Ένωση για την Υπε ράσπιση της Εργασίας και του Κοινωνικού Κράτους, εκπρό σωποι της οποίας, εκτός από τον καθηγητή Αλέξη Μητρό πουλου, είναι ο νομικός Βασ. Ασημακόπουλος και ο δά σκαλος συνδικαλιστής Αδάμ Στάμος, καλεί όποιον συμμερί ζεται τις διαπιστώσεις, τις ανη συχίες και τις προγραμματικές της θέσεις να ενώσει μαζί της τη φωνή και τη δράση του.

ΣΧΟΛΙΑ

Το "Π" σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.