23/01/2019 19:21:19
22.10.2009

Καυτές πατάτες η φοροδιαφυγή και η παραοικονομία(Δημοσιεύτηκε στο "Π" 22/10/2009)

Απέφυγε όμως να αγγίξει την καυτή πατάτα των χρόνιων διαρθρωτικών προβλημάτων, όπως αυτό της φοροδιαφυγής, της πα ραοικονομίας και της φθίνουσας ανταγωνιστικότητας, χάνοντας πο λύτιμο χρόνο και ίσως μια αναντικα τάστατη ευκαιρία.

Πολλοί κυβερνητικοί παράγοντες διατείνονται βέβαια ότι προετοιμά ζονται ουσιαστικές παρεμβάσεις προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά ο χρόνος πιέζει, καθώς μέσα στις επό μενες 23 εβδομάδες πρέπει να κα τατεθεί το προσχέδιο του προϋπο λογισμού για το 2010, και το κλίμα στις Βρυξέλλες συνεχώς βαραίνει.

Ήδη ο πρόεδρος της ευρωζώνης Ζαν Κλοντ Γιούνκερ, ο κοινοτικός επίτροπος Χοακίν Αλμούνια και ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κε ντρικής Τράπεζας Ζαν Κλοντ Τρισέ απηύθυναν στην πρόσφατη συνε δρίαση του Εurogroup αυστηρή προειδοποίηση στη χώρα μας να καταβάλει σοβαρή προσπάθεια για τη βελτίωση των οικονομικών της και για τη μείωση του ελλείμματος. Με απλά λόγια, έστειλαν τελεσί γραφο στη νέα κυβέρνηση να λάβει μέτρα με τον προϋπολογισμό του 2010, προκειμένου να ξεκινήσει η μείωση του δημοσιονομικού ελλείμ ματος που έχει ξεφύγει και ανέρχε ται στα επίπεδα του 12% του ΑΕΠ.

Τα υψηλόβαθμα στελέχη της Ευ ρωπαϊκής Ένωσης επέπληξαν την Ελλάδα για την εμφανή έλλειψη αξιοπιστίας όσον αφορά τα στατι στικά στοιχεία για τα ελλείμματα της χώρας, ενώ προειδοποίησαν τη νέα κυβέρνηση να ισορροπήσει τα δημοσιονομικά μεγέθη.

Για πρώτη φορά μάλιστα, ο Γιούν κερ κατηγόρησε τόσο ανοιχτά τη χώρα μας για στατιστικές ανακο λουθίες επισημαίνοντας ότι η Ε.Ε. θέλει σοβαρά στατιστικά στοιχεία και δηλώνοντας κατηγορηματικά ότι «το παιχνίδι τελείωσε, χρειαζόμαστε σοβαρά στατιστικά!».

Επίσης, όπως μετέδωσε το πρα κτορείο Reuters, την ανησυχία του εξέφρασε και ο Ευρωπαίος επίτροπος αρμόδιος για θέματα νο μισματικής πολιτικής Χ. Αλμούνια, σε ξεχωριστή συνάντηση που είχε με τον υπουργό Οικονομίας Γιώργο Παπακωνσταντίνου.

Σύμφωνα με το διεθνές πρα κτορείο, ο Αλμούνια δήλωσε ότι ανησυχεί σοβαρά για τις σημαντι κές, νέες στατιστικές ασυμφωνίες και δεσμεύτηκε να διενεργήσει έρευνα για τις στατιστικές αλλαγές, δηλώνοντας παράλληλα ότι ενδέ χεται να προτείνει την ενίσχυση των αρμοδιοτήτων της Eurostat, προκειμένου να ελέγχει τα εθνικά στοιχεία.

ΣΧΟΛΙΑ

Το "Π" σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.