24/07/2019 12:58:11
25.2.2016 / ΤΟ ΠΟΝΤΙΚΙ
Δημοσιεύτηκε στο ΠΟΝΤΙΚΙ, τεύχος 1905 στις 25-02-2016

Ψυχή του... ρευστού η μη δημοσίευση

Ψυχή του... ρευστού η μη δημοσίευση - Media

 

«Η δημοσίευση είναι η ψυχή της δικαιοσύνης», λέει η γνωστή φράση-μότο που χρησιμοποιεί­ται ευρέως και από την Ένωση Συντακτών. Τώρα μάθαμε ότι και η μη δημοσίευση είναι η «ψυ­χή» του... ρευστού, ή και το μέσο για να βάλεις χέρι σε δημόσιο χρήμα σε εποχές μνημονίου.

Η δικογραφία που αφο­ρά την υπόθεση του εκδότη και των δύο δημοσιογράφων που κατηγορούνται για σύσταση συμ­μορίας με σκοπό τον εκβιασμό ώστε να «θάψουν» ειδήσεις ή πρό­σωπα - εξαρτάται ποιος θα πλή­ρωνε και τι - περιλαμβάνει διαλόγους-φωτιά. Το ενδιαφέρον της υπόθεσης, πέρα από το προφα­νές, δηλαδή τα ποσά που είχαν κα­ταφέρει να εισπράξουν, είναι ότι τα μέσα ενημέρωσης στα οποία πήγαινε η διαφήμιση είχαν από ανύπαρκτη ή ελάχιστη κυκλοφο­ρία ή σε ιστοσελίδες που τις γνώ­ριζαν μόνο οι διαχειριστές τους ή στήνονταν εν μία νυκτί.

Το μπαγιόκο

Καταιγιστικά είναι τα στοιχεία που βλέπουν το φως της δημοσιό­τητας για το πώς λειτουργούσε το νταραβέρι και η φάμπρικα των εκ­βιασμών με στόχο την απόσπαση κρατικής διαφήμισης από δημό­σιους οργανισμούς και τράπεζες με το μπαγιόκο να φθάσει, σύμ­φωνα με το υλικό των Αρχών, μέ­χρι και τα 550.000 ευρώ τον μήνα! Η εισαγγελική έρευνα, σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές, θα επεκταθεί σε μια σειρά από ΔΕΚΟ στις οποίες είχε πρόσβαση το κύκλωμα των εκβιαστών και αποσπούσε μεγάλα χρηματικά ποσά κρατικής διαφήμισης. Το κουβά­ρι που ξετυλίγεται εδώ και μέρες είναι βέβαιο ότι θα φτάσει σε βά­θος, όσο και αν η... «μυρωδιά» σε υποχρεώνει να κλείσεις τη μύτη σου, και θα συμπεριλάβει και άλ­λα ονόματα που έπαιρναν μέρος στο «παιχνίδι» των εκβιασμών. Ένα «παιχνίδι», μάλιστα, σύμφω­να με τη δικογραφία, που έφτασε να έχει ως στόχο τον υπουργό Επικρατείας Νίκο Παππά, σχετικά με τη νομοθεσία για τις τηλεοπτικές άδειες, τον διευθύνοντα σύμβου­λο της ΕΥΔΑΠ Γιάννη Μπενίση αλ­λά και τον γενικό γραμματέα κατά της διαφθοράς Γιώργο Βασιλειάδη.

Στη... φάκα που έστησαν οι Αρ­χές έπεσαν ο εκδότης της εφη­μερίδας «Ακρόπολις» και άλλων ιστορικών τίτλων εφημερίδων, ιδιοκτήτης site και διατελέσαντας αντιπρόεδρος του Ψυχιατρείου Αθήνας Παναγιώτης Μαυρίκος, καθώς και δύο δημοσιογράφοι, ο Παναγιώτης Μουσσάς, ο οποίος έχει εργαστεί στην τηλεόραση αλλά και ως υπεύθυνος σε γραφεία Τύπου, και ο Χρήστος Φράγκος, ο οποίος αρθρογραφούσε σε οικο­νομικό site, ενώ είναι ο συγγραφέ­ας του... viral άρθρου περί συνω­μοσίας Google κατά κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.

Και οι τρεις συλληφθέντες κατηγορούνται ότι εκβίαζαν Οργα­νισμούς του Δημοσίου, επιχει­ρήσεις και τράπεζες, απειλώντας στελέχη τους ότι σε περίπτωση που δεν τους έδιναν διαφήμιση, θα τους δυσφημούσαν μέσω των ΜΜΕ που διαχειρίζονταν ή είχαν πρόσβαση.

Η αντίστροφη μέτρηση για το ξήλωμα της... «τριπλέτας» ξεκί­νησε μετά τη σχετική καταγγελία που έκανε στις αστυνομικές αρ­χές η υπεύθυνη του Γραφείου Τύ­που της ΕΥΔΑΠ, δημοσιογράφος Αμαλία Κάτζου, η οποία μετά από συνεννόηση με τις αστυνομικές αρχές πήγαινε στα ραντεβού που τις έδιναν οι δημοσιογράφοι του κυκλώματος σε καφετέριες κατα­γράφοντας τα «πάντα όλα», ενώ αστυνομικοί βιντεοσκοπούσαν τις συναντήσεις.

Σε καφετέρια

Με βάση το διαβιβαστικό της Αστυνομίας, όλα άρχισαν στις 11 Φεβρουαρίου, οταν η Α.Κ. (υπεύ­θυνη Γραφείου Τύπου του διευθύνοντος συμβούλου της ΕΥΔΑΠ) κατήγγειλε ότι στις 4 Φεβρουαρίου συναντήθηκε σε καφετέρια με τον κατηγορούμενο Παν. Μουσσά, ο οποίος «απαίτησε από εκεί­νη να δώσει χρήματα στον εκδό­τη και διευθυντή της εφημερίδας ''Ακρόπολη'' Παν. Μαυρίκο για να μην γράφει αρνητικά σχόλια για την ΕΥΔΑΠ», απειλώντας την ως εξής: «Πρόσεχε. Ξέρουν στη Ν.Δ... Θα γίνεις θύμα bullying». Αργότε­ρα τους συνάντησε και ο δημοσιο­γράφος Χρ. Φράγκου, διευθυντής της ιστοσελίδας sofokleous10.gr, και μαζί της πρότειναν να συνερ­γαστούν στον τομέα της διαφή­μισης για την Attica Bank και την ΕΥΔΑΠ. Σύμφωνα πάντα με το δι­αβιβαστικό της Αστυνομίας, σε δεύτερη συνάντησή τους, λίγες ημέρες αργότερα, ο Π. Μουσσάς την προειδοποίησε ότι πρέπει να είναι προσεκτική γιατί την έχουν στοχοποιήσει από τη Ν.Δ. σε διά­φορους μιντιακούς κύκλους. Της ανέφερε ότι παρακολουθούν την προσωπική της ζωή και τα τηλέ­φωνά της και απείλησε το παιδί της λέγοντας «έχεις ένα παιδί. Να προσέχεις και να σκεφτείς και το παιδί σου», δημιουργώντας της φόβο και ανησυχία, όπως κατέθεσε η ίδια, και απαίτησε ξανά να δώσει χρήματα στον Μαυρίκο προκειμένου να μη γράφει αρ­νητικά σχόλια στην «Ακρόπολη». Και κάπως έτσι άρχισε το νήμα να ξηλώνεται, φτάνοντας στις τρεις γνωστές συλλήψεις μέχρι στιγ­μής...

Διορισμένος

Ως «εξαιρετικά σοβαρή» χαρα­κτήρισε η κυβερνητική εκπρόσω­πος Όλγα Γεροβασίλη, κατά τη δι­άρκεια του briefing, την υπόθεση των εκβιασμών που σχετίζεται με κρατική διαφήμιση. «Ένας εξάλ­λου εκ των συλληφθέντων φέρεται να είναι πολιτικό στέλεχος που σχετίζεται με πολλούς πρώην κυ­βερνητικούς αξιωματούχους της Νέας Δημοκρατίας, ενώ φέρεται να είναι διορισμένους σε κυβερ­νητικές θέσεις και πολιτικά γρα­φεία και στελεχών της Ν.Δ.», δή­λωσε η Όλγα Γεροβασίλη, καλώντας την αξιωματική αντιπολίτευ­ση να «δώσει διευκρινίσεις σχετι­κά με το ζήτημα, όπως πολιτικά και ηθικά απαιτείται». Σημείωσε, μάλιστα, ότι αποτελεί αταλάντευτη κυβερνητική επιλογή να μπει μια τάξη και να τεθούν κανόνες δι­αφάνειας στην κατανομή κονδυλίων για τη διαφήμιση Οργανισμών του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα στο διαδίκτυο.

Τις διοικήσεις των τραπεζών και των υπόλοιπων φορέων του χρη­ματοπιστωτικού τομέα να αναρτούν δημόσια όλες τις δαπάνες τους για χορηγίες και διαφημίσεις μέχρι το επίπεδο του τελικού απο­δέκτη κάλεσε από την πλευρά του ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Γιάννης Δραγασάκης, με αφορμή τη συγκεκριμένη υπόθεση. «Η κυβέρνηση προχωρά με ταχείς ρυθ­μούς στη σύνταξη σχεδίου νόμου που θα προάγει τη διαφάνεια και τη διαύγεια στον χρηματοπιστωτι­κό τομέα», καταλήγει στην ανακοί­νωσή του ο Γιάννης Δραγασάκης.

ΣΧΟΛΙΑ

Το "Π" σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.