18/10/2019 15:41:04
10.10.2012 / ΤΟ ΠΟΝΤΙΚΙ

Κοψοχρονιά ο ΟΠΑΠ

Κοψοχρονιά ο ΟΠΑΠ  - Media
Εάν υπήρχε έστω ένας αναγνώ­στης που να κρατούσε μια «πι­σινή» για το τελευταίο ρεπορ­τάζ του «Π» για τον ΟΠΑΠ, σίγουρα θα έχει χαμηλώσει το βλέμμα, μια και οι εξελίξεις όχι μόνο μας δικαί­ωσαν, αλλά κατέδειξαν με τον καλύ­τερο τρόπο το πώς εννοούν (ή γνωρί­ζουν) οι περί τον Σαμαρά τις μπίζνες των αποκρατικοποιήσεων.
Όσοι, λοιπόν, θυμούνται θα έχουν σημειώσει ότι πριν από έναν μήνα χτυπούσαμε το καμπανάκι για το γε­γονός ότι ετοιμάζουν ανακοινώσεις για την αποκρατικοποίηση χωρίς να έχουν λύσει το θέμα της φορολογίας των παιχνιδιών, ενώ στους νομικούς συμβούλους της αποκρατικοποίη­σης συγκαταλεγόταν η Freshfields, που είναι το δικηγορικό γραφείο της Betfair, μιας από τους πιο σκληρούς ανταγωνιστές του ΟΠΑΠ.
Να θυμίσουμε εδώ πως το Δημό­σιο, για να προικίσει τον ΟΠΑΠ, με τον νόμο 4002/2011 παρέτεινε το μονο­πώλιό του από το 2020 στο 2030. Πα­ράλληλα, όμως, προσέλαβε για νομι­κό σύμβουλο της αποκρατικοποίησής του την εταιρεία που υποστηρίζει τον ανταγωνιστή του ΟΠΑΠ στο πώς θα προσβάλει τη νομοθεσία...
Η προφανής σύγκρουση συμφερό­ντων, αν και εξετάστηκε στο πλαίσιο του (προηγούμενου) Δ.Σ. του ΤΑΙΠΕΔ, προφανώς δεν αξιολογήθηκε ως ικα­νή συνθήκη για να αποτρέψει τη συνεργασία για τον ΟΠΑΠ. Αλλά και η νέα διοίκηση του ΤΑΙΠΕΔ απλώς προ­χώρησε στην εξαγγελία χωρίς δεύτε­ρη (ή με... πολύ δεύτερη) σκέψη...
Η ανακοίνωση έγινε πριν από τρεις εβδομάδες και συνοδεύθηκε (την επόμενη ημέρα) από τη δημοσιοποί­ηση του τελικού καθεστώτος για τη φορολόγηση των παιγνίων. Δεν χρει­άστηκε κάτι περισσότερο...
Ακολούθησε ένα γιγαντιαίο «χώσιμο» στη μετοχή από Έλληνες και ξένους. Τι κι αν στην προοπτική της αποκρατικοποίησης ο οργανισμός εί­χε ενισχυθεί κατά 25% τον Αύγουστο με την κεφαλαιοποίηση να ανεβαίνει στα «αξιοπρεπή» 2 δισ. ευρώ; Η πτώ­ση τον επανέφερε στα 1,2 δισ. στις αρχές της εβδομάδας αυτής, έρμαιο των ορέξεων ενδιαφερομένων και συμβούλων.
Τώρα που η μετοχή επανήλθε στα χαμηλά, οι ενδιαφερόμενοι επενδυ­τές καλούνται να εκδηλώσουν το εν­διαφέρον τους το αργότερο μέχρι την 19η Οκτωβρίου! Μην προλάβει δηλαδή να ανακάμψει. Επειδή δε το προϊ­όν είναι φθηνότερο, το Δημόσιο που­λάει... περισσότερο. Έτσι, σύμφωνα με την τελική διακήρυξη, το Δημόσιο θα μεταφέρει επιπλέον ποσοστό 4% του ΟΠΑΠ στο ΤΑΙΠΕΔ και στη συνέ­χεια το Ταμείο θα προχωρήσει στην πώληση του 33% του οργανισμού.
Η διαγωνιστική διαδικασία θα διε­ξαχθεί σε δυο φάσεις, με επιφύλαξη του δικαιώματος του ΤΑΙΠΕΔ να εισα­γάγει ενδιάμεση φάση, η οποία θα αφορά την υποβολή μη δεσμευτικών προσφορών.
♦  Στην πρώτη φάση οι υποψήφιοι θα εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους να συμμετάσχουν στη διαγωνιστική δια­δικασία με την υποβολή της εκδήλω­σης ενδιαφέροντος.
♦  Στη δεύτερη φάση όσοι υποψήφιοι επιλεγούν θα κληθούν να υποβάλουν δεσμευτικές οικονομικές προσφορές.
Και δύο λεπτομερειούλες: Το εάν κάποιος υποψήφιος θα κριθεί κατάλ­ληλος ή όχι για να συμμετάσχει στη δεύτερη φάση θα καθοριστεί από το ΤΑΙΠΕΔ, ενώ οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν γραπτώς από τους χρηματο­οικονομικούς συμβούλους (Deutsche Bank και Εθνική) με τη συνεργασία των νομικών (Καρατζάς και Freshfields).
Σε ό,τι αφορά τα οικονομικά κρι­τήρια, στην προκήρυξη επισημαίνε­ται ότι οι υποψήφιοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία θα χρειαστεί να αποδείξουν, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, ότι:
♦  Στην περίπτωση εταιρικής οντότη­τας ο μέσος όρος των EBITDA των τε­λευταίων τριών χρήσεων που έχουν ελεγχθεί ξεπερνά τα 150 εκατ. ευρώ.
♦  Εάν πρόκειται για fund, το σύνολο των ενεργών και μη επενδεδυμένων κεφαλαίων ξεπερνά τα 500 εκατ. ευ­ρώ.
Στην περίπτωση κοινοπραξίας το κρι­τήριο θα πρέπει να εκπληρώνεται από κάθε ένα από τα μέλη της κοινοπραξί­ας αναλογικά (pro rata ) με το μερίδιό του στην κοινοπραξία. Και μόνο αυτές οι προδιαγραφές δείχνουν πολλά για όσους διαβάζουν ισολογισμούς...
Σε όλο αυτό το σκηνικό απαξίωσης και ξεπουλήματος δεν βρέθηκε καμιά επιτροπή κεφαλαιαγοράς ούτε κάποι­ος άλλος θεσμός να παρατηρήσει το παραμικρό. Οπότε, όταν ο νικητής της διαγωνιστικής διαδικασίας θα πάρει το 33% του ΟΠΑΠ για 300 εκατομμύρια, δεν θα πρέπει να απορήσουμε... Ίσως θα πρέπει να πούμε και... «ευχαριστώ». Τότε θα δούμε και ποιος επιχειρηματί­ας ήταν ο εκλεκτός της κυβέρνησης, για να συμπληρώσουμε το παζλ.
 

ΣΧΟΛΙΑ

Το "Π" σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.