17/06/2019 11:09:49
30.10.2009

Οι γαλάζιοι «στρατοί» στην περιφέρεια - όλα τα ονόματα (Δημοσιεύτηκε στο "Π" 28/10/2009)

Οι γαλάζιοι «στρατοί» στην περιφέρεια - όλα τα ονόματα (Δημοσιεύτηκε στο "Π" 28/10/2009) - Media

Σε κάθε νομό έχουν σχηματιστεί δίπολα και πίσω από αυτά συντάσσονται στελέ χη και μέλη της Ν.Δ. Τα δίπολα απαρτί ζουν κυρίως νυν και πρώην βουλευτές, αλλά και στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με επιρροή σε κάθε νομό.

Ενδεικτικά: Μεσσηνία: Η Καλαντζάκου, που λέει ότι προπηλακίζεται από σαμαρικούς, μαζί με τον Γιάννη Λαμπρόπουλο είναι με την Ντόρα, ενώ ο Δ. Σαμπαζιώτης είναι αναγκαστικά με τον Σα μαρά, με τον οποίο συντάσσονται ο νομάρχης και πρόεδρος της ΕΝΑΕ Δ. Δράκος, ο πρόεδρος της ΝΟΔΕ κ.ά.

♦ Λακωνία: Από τον νομό που κατάγονται αρκετά στελέχη της Ν.Δ. που πρωταγωνιστούν σε κεντρικό επίπεδο, τον τόνο υπέρ του Σαμαρά δίνει ο Θανάσης Δαβάκης, ο οποίος έχει τη στήριξη της τοπικής Εκκλησίας και είχε πρωτο στατήσει και στην εκλογή Καραμανλή το 1997. Απέναντί του είναι ο Γρηγόρης Αποστολάκος, άνθρωπος της Ντόρας επί πολλά χρόνια (τον είχε μεταξύ άλλων και γενικό γραμματέα στον Δήμο Αθηναίων).

♦ Αργολίδα: Στο γυναικοχώρι του Σαμαρά έχει μια δυναμική ο Καλαματιανός. Τον στηρίζει και κάνει παιχνίδι γι’ αυτόν ο Γιάννης Μανώ λης, που έχει μαζί του και τον νομάρχη και τον δήμαρχο Ναυπλίου, αλλά και πολλά άλλα στελέχη της Ν.Δ. Απέναντι στον Σαμαρά είναι η Έλσα Παπαδημητρίου, χρόνια φίλη της Ντό ρας, ενώ ο Γιάννης Ανδριανός (επί χρόνια διευ θυντής του γραφείου Τύπου του Καραμανλή) παραμένει ουδέτερος, προς το παρόν.

♦ Αρκαδία: Το παιχνίδι για τον Σαμαρά το κάνει ο πρώην υφυπουργός Ανδρέας Λυκου ρέντζος, που είναι απέναντι από τον πρώην βουλευτή και σκληρό εβερτικό – και μετέπειτα καραμανλικό – Δημήτρη Κωστόπουλο, ο οποί ος έχει ταχθεί σκληρά υπέρ της Ντόρας και της κάνει τα κονέ με πρώην βουλευτές. Ερωτημα τικό είναι η στάση του Πέτρου Τατούλη, που ετοιμάζεται να πάει στην Κ.Ε. και στο συνέδριο να μιλήσει, και θεωρείται πιο κοντά στην Ντόρα.

♦ Αχαΐα: Ο βουλευτής και πρώην υφυπουρ γός Μιχ. Μπεκίρης (κουμπάρος του Κυριάκου Μητσοτάκη) στηρίζει σκληρά Ντόρα, όπως και ο πατέρας του πρώην υπουργός επί Μητσο τάκη, ο Βασίλης Μπεκίρης. Ο βουλευτής Ν. Παπαδημάτος συντάσσεται με τον Σαμαρά, ο Ν. Νικολόπουλος (φίλος και υποστηρικτής του Άρη Σπηλιωτόπουλου) είναι άγνωστο πού θα πάει, ενώ η Ράγιου, η οποία ελέγχεται από τον Μεϊμαράκη, θα στηρίξει Ντόρα.

♦ Ηλεία: Εκεί τα στρατόπεδα είναι σκληρά: Από τη μια ο Γ. Κοντογιάννης με την Ντόρα και από την άλλη ο Κ. Τζαβάρας με τον Σαμαρά.

♦ Αιτωλοακαρνανία: Όλος σχεδόν ο νομός είναι με την Ντόρα, ακόμα και πρώην στελέχη της ΠΟΛΑΝ, όπως ο βουλευτής Δ. Σταμάτης. Με την Μπακογιάννη είναι και ο Β. Μαγγίνας, η οικογένεια Καραγκούνη (τώρα είναι βουλευτής ο γιος), ενώ ο βουλευτής Μ. Σαλμάς (πολιτευ τής παλαιά της ΠΟΛΑΝ) δεν έχει καταλήξει, αν και μερικοί τον χρεώνουν στην πρώην ΥΠΕΞ. Η Ντόρα έχει και τη στήριξη του πρώην υφυπουρ γού και πρώην περιφερειάρχη – μέχρι πριν από λίγο – του Ν. Αγγελόπουλου, που έκανε παιχνί δι γι’ αυτήν στην Πελοπόννησο. Με τον Σαμαρά είναι ο Θ. Δρόσος (στέλεχος του Ινστιτούτου Καραμανλή, παράρτημα Αγρινίου – με αυτή τη σημείωση φαίνεται ότι έχει δοθεί υπόγεια γραμ μή όλα τα μέλη του Ινστιτούτου Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής να στηρίξουν Σαμα ρά. Ο διευθυντής του Ινστιτούτου, ο Κ. Αρβα νιτόπουλος, έχει καλή σχέση με τον Σαμαρά).

♦ Στα Ιόνια τα πράγματα είναι λίγο πολύ μοιρασμένα: Στην Κέρκυρα ο Ν. Δένδιας λέγε ται ότι, αν και καραμανλικός, θα κλίνει τελικά προς την Ντόρα. Πριν από λίγες ημέρες είχε άρθρο στην «Καθημερινή» για μια σύγχρονη κεντροδεξιά μαζί με Κ. Χατζηδάκη και Γ. Παπα θανασίου, της Β΄ Αθηνών, που θεωρούνται ότι στηρίζουν Ντόρα.

♦ Στη Λευκάδα ο Θ. Σολδάτος είναι με Σαμα ρά, αφού είναι και κουμπάρος του Μιχαλολιάκου. Στην Κεφαλονιά ο Παρίσης είναι γνωστός μητσο τακικός όπως και ο Μοσχονάς με την Ντόρα, ενώ ο Πέτρος Αλιβιζάτος (αν και φίλος του Άρη Σπη λιωτόπουλου) υπέγραψε για τον Σαμαρά.

♦ Στην Κρήτη έληξε η βεντέτα δεκαετιών Κεφαλογιάννηδων και Μητσοτάκηδων για τα μάτια της Όλγας Κεφαλογιάννη, που στηρίζει την πρώην ΥΠΕΞ. Στα Χανιά είναι αυ τονόητο ότι όλοι σχεδόν στηρίζουν Ντόρα και έχει μείνει απέναντι σε όλο το Μητσοτακαίικο ο πρώην βουλευτής Βολουδάκης (φίλος του Σαμαρά). Στο Ηράκλειο ο Λ. Αυγενάκης (παρά τις καλές σχέσεις με τον στρατηγό του Σαμαρά, τον Π. Παναγιωτόπουλο) θα πάει με την Ντόρα, ενώ ο Μανώλης Κεφαλογιάννης, όπως φαίνεται, θα ακολουθήσει τον ίδιο δρό μο, αν και λόγω άλλων σχέσεων δεν αποκλεί εται να βρεθεί απέναντι. Πάντως ο φίλος του από τα παλαιά, ο Γ. Βουλγαράκης (ήταν και συμμαθητής του), πήγε με την Ψηλή.

 

Μοιρασμένη η Τ.Α

. ♦ Στην Ήπειρο τα πράγματα είναι πιο ξεκά θαρα: Στην Άρτα το μεγαλύτερο μέρος πήγε με την Μπακογιάννη, με πρώτο τον χρόνια φίλο της πρώην βουλευτή Κ. Καραμπίνα, ενώ τη στηρίζει σχεδόν όλο το σκληρό νεοδημοκρατι κό σύστημα, από τον νομάρχη μέχρι και πολλά άλλα στελέχη της Ν.Δ. Απέναντι είναι ο βου λευτής Κ. Παπασιώζος, που είναι με τον Σαμα ρά. Στα Γιάννενα ο Στ. Καλογιάννης στηρίζει Ντόρα, όπως και οι περισσότεροι άνθρωποι του Σουφλιά. Ο Κ. Τασούλας (πολιτικό παιδί του Αβέρωφ) λογικά θα πάει με την Ντόρα, λόγω πολιτικών και ιστορικών καταβολών, αν και δεν μιλάει, ενώ η Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι μοιρα σμένη: Ο νομάρχης Αλ. Καχριμάνης πήγε με Σαμαρά και ο δήμαρχος Ιωαννίνων Ν. Γκόντας είναι με τον Δ. Αβραμόπουλο, αλλά δεν απο κλείεται να στηρίξει Ντόρα. Ερωτηματικό είναι ο πρόεδρος της ΝΟΔΕ Θ. Σιαφάκας, ο οποίος είναι με τον Αβραμόπουλο. Στην Πρέβεζα ο πρώην βουλευτής και άνθρωπος του Σουφλιά Γ. Τρυφωνίδης υπέγραψε για την Ντόρα, ενώ και ο νυν βουλευτής Δ. Τσουμάνης μάλλον θα τον ακολουθήσει – και αυτός είχε υπογράψει το 1997 υπέρ του Σουφλιά.

♦ Στη Μακεδονία η κατάσταση περιπλέκε ται: Έχει καλές άκρες λόγω εντοπιότητας ο Π. Ψωμιάδης. Η Ντόρα έχει πολύ καλό μηχανισμό με καλές μεταγραφές καραμανλικών, ενώ λόγω του Σκοπιανού έχει και επιρροή ο Σαμαράς. Ενδεικτικά ορισμένες περιοχές: Στη Θεσσαλο νίκη η Ντόρα έχει σίγουρα τον Γ. Ιωαννίδη και τον Θ. Καράογλου. Ο καραμανλικός Γ. Ορφα νός φλερτάρει μαζί της, ενώ με τον Σαμαρά φαίνεται ότι είναι οι Στ. Καλαφάτης και Κ. Γκιουλέκας.

Ο Σαμαράς έχει τη στήριξη οργανωτικά του πρώην περιφερειάρχη Ηπείρου Δ. Πανοζάχου (μέλους Πολιτικού Συμβουλίου και μέλους της Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου – όπως έχει και η Ντόρα αντίστοιχα στην επιτροπή τον πρώην περιφερειάρχη Αττικής Μπάμπη Μανιά τη). Ο Πανοζάχος, ο οποίος κατάγεται από τις Σέρρες – ήθελε να είναι βουλευτής εκεί –, είναι κολλητός με τον Κ. Ταγγίρη (είχαν παλιά μαζί μεγάλο λογιστικό γραφείο), που είναι πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου. Μαζί τους είναι ο πρώην υπουργός Χρ. Φώλιας, ο πρώην ευρωβουλευτής Ν. Βακάλης, ο εβερτικός Δ. Βουδούρης, ο πρώην περιφερειάρχης Αν. Μα κεδονίας Θράκης Δ. Σταμάτης, οι επιχειρη ματίες Χαΐτογλου (συνδέεται από παλιά με τον Σαμαρά από την εποχή της ΠΟΛΑΝ), Α. Δούδος κ.ά. Μαζί τους είναι και ο πρόεδρος του Πανελ ληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου Δ. Βαγιωνάς.

Με την Ντόρα είναι ο καραμανλικός Γιάννης Τουσιάκης, που το είπε δυνατά και ξεκάθαρα προχθές δημόσια, και ο εβερτικός αντιδή μαρχος Βαγγέλης Δημητρίου. Ο σκληρός πυρήνας της Ντόρας στη Θεσσαλονίκη είναι οι Ν. Ταχιάος, Λ. Φάκας, Μ. Τικφέσης, Δ. Κούβελας (γιος του Σ. Κούβελα, υπουργού του Μητσοτάκη), Τ. Αφεντουλίδης, Γ. Πάιδας, η έπαρχος Πόπη Καλαϊτζή, ο πρώην βουλευτής Κ. Ζαχαράκης, ο πρώην ευρωβουλευτής Αντ. Τρακατέλλης κ.ά.

Στην Αθήνα τα πράγματα είναι λίγο πολύ ξεκαθαρισμένα. Μύλος γίνεται, όπως και στην Κ.Ο., με τον διαχωρισμό σαμαρικών και ντορικών.

ΣΧΟΛΙΑ

Το "Π" σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.