06/06/2020 02:17:13
28.8.2011

Ανεργία – φωτιά

Ανεργία – φωτιά  - Media

Περισσότερη σκοτεινιά βλέπει στο τούνελ της ανεργίας το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ, καθώς εκτιμά ότι θα ξεπε­ράσει το 20% μέσα στο 2012, φτάνοντας στα επίπεδα της δεκαετίας του 1960, όταν το κύριο εξαγώγιμο «προϊόν» της Ελλά­δας ήταν μετανάστες στις φάμπρικες της Γερμανίας και στις στοές του Βελγίου.

Συγκεκριμένα, με το τέλος της τουριστικής περιόδου, όταν χιλιάδες άνθρωποι θα μείνουν χωρίς δουλειά, η ΓΣΕΕ εκτιμά ότι ο αριθμός των ανέργων θα ξεπεράσει τους 900.000.

Στη... ΔΕΘ τα χαμπέρια

Η ετήσια μελέτη του Ινστιτούτου για την ελληνι­κή οικονομία, η οποία θα παρουσιαστεί στη ΔΕΘ, εκτιμά ότι η επίσημη ανεργία θα αγγίξει το φθινό­πωρο το 18%, ενώ μέσα στο 2012 θα ξεπεράσει το 20%.

Επίσης, σύμφωνα με τους μελετητές, αν συνυπολογι­στεί και η ανεπίσημη ανεργία, το ποσοστό εκτινάσσεται στο 24%, το οποίο είχε παρατηρηθεί στην Ελλάδα το 1961, όταν χιλιά­δες Έλληνες αναγκάζονταν να μεταναστεύσουν στις ΗΠΑ, τον Κα­ναδά, τη Γερμανία και την Αυστραλία, για να μπορέσουν να ζήσουν αξιοπρεπώς. Το 1961 οι άνεργοι ανέρχονταν στους 864.000, σε σύνολο εργατικού δυναμικού 3.640.000 ατόμων.

Μάλιστα, σύμφωνα με την έρευνα, η ανεργία και η μείωση των μισθών, ως αποτέλεσμα της εφαρμογής του μνημονίου, έχουν μει­ώσει την αγοραστική δύναμη των πολιτών έως 8,9%.

Την ίδια στιγμή, η διαπραγματευτική δύναμη των εργαζομένων μειώνεται διαρκώς, καθώς υποχρεώνονται να εργάζονται με μι­σθούς πείνας και ανασφάλιστοι, γνωρίζοντας ότι χιλιάδες συμπο­λίτες τους παραμένουν άνεργοι.

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα, μία στις τρεις εταιρείες θα μειώσει το προσωπικό της, μία στις δύο δεν θα δώ­σει καθόλου αυξήσεις μες στους επόμενους 12 μή­νες, ενώ μία στις πέντε θα μειώσει τους μισθούς των εργαζομένων. Τον Μάιο του 2011, το ποσοστό ανεργίας ανήλθε σε 16,6%, έναντι 12% τον Μάιο του 2010 και 15,8% τον Απρίλιο του 2011, σύμ­φωνα με την ΕΛΣΤΑΤ.

Οι άνεργοι ανά ηλικία

Όσον αφορά τους άνδρες, η ανεργία διαμορφώθη­κε στο 14,1%, από 13,1% τον Απρίλιο, ενώ στις γυναίκες διαμορφώθηκε στο 20%, από 19,6% έναν μήνα πριν. Τον Μά­ιο του 2010 η ανεργία στις γυναίκες ήταν 14,8%.

Στις ηλικίες 15 - 24 ετών, το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε στο 40,1%, από 43,1% τον Απρίλιο. Ωστόσο, ένα έτος πριν ήταν στο 32,5%. Στις ηλικίες 25 - 34 ετών η ανεργία ανήλθε στο 22% (από 15,8% πέρυσι) και στις ηλικίες 34 - 44 ετών διαμορφώθηκε στο 14,4%, από 12,7% τον Απρίλιο.

Η ρύθμιση για τα αυθαίρετα

Κινητικότητα παρατηρείται στο υπουργείο Περιβάλλοντος τις τελευταίες ημέρες σχε­τικά με το νομοσχέδιο για τα αυθαίρετα. Το επιτελείο του Παπακωνσταντίνου φαίνεται να υιοθετεί προτάσεις για περαιτέρω μείω­ση του ύψους των προστίμων, καθώς και για πιθανή αύξηση του αριθμού των δόσεων. Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) έχει προτείνει περιορισμό των προστίμων σε ειδι­κές κατηγορίες αυθαιρέτων, όπως στην πρώ­τη κατοικία (μέχρι ορισμένα τετραγωνικά), καθώς και σε κτήρια τα οποία έχουν σχέση με τον πρωτογενή τομέα (γεωργία, κτηνο­τροφία κ.λπ.).

Το ΤΕΕ θεωρεί, επίσης, αναγκαία την αύ­ξηση του αριθμού των δόσεων, όπως αυτές καθορίζονται από το σχέδιο νόμου, το οποίο έχει ήδη κατατεθεί, προκειμένου να «δελε­άσουν» τους ιδιοκτήτες αυθαίρετων κτισμά­των να ενταχθούν στη ρύθμιση. Εκπρόσωποι άλλων φορέων ζητούν γενική μείωση του σταθερού συντελεστή (15%) βάσει του οποί­ου θα υπολογίζονται τα πρόστιμα. Ωστόσο, όπως λένε χαρακτηριστικά στελέχη του ΥΠΕΚΑ, η συζήτηση «δεν έχει ακόμη φτάσει στα ποσοστά».

Η τελική ρύθμιση με τις όποιες αλλαγές θα τεθεί σε δεύτερη ανάγνωση στην αρμόδια κοινοβουλευτική Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου, την ερχόμενη Πέμπτη 25 Αυγού­στου. Αμέσως μετά θα εισαχθεί προς συζήτη­ση στην Ολομέλεια και αναμένεται να ψηφι­στεί έως τα τέλη του μήνα.

Μείωση προστίμων

Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου, το ειδικό πρόστιμο για τη «νομιμοποίηση» αυθαιρέτου υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας τα τετρα­γωνικά του παράνομου κτίσματος επί την τιμή ζώνης της περιοχής όπου βρίσκεται το ακίνη­το (αν δεν υπάρχει, θα χρησιμοποιείται η ελά­χιστη της ευρύτερης περιοχής), επί 15% και επί τον συντελεστή που αντιστοιχεί στο είδος της παρανομίας.

Το πρόστιμο μειώνεται στο μισό αν το κτή­ριο είχε ανεγερθεί με νόμιμη άδεια, η οποία στη συνέχεια ανακλήθηκε. Στο μισό μειώνε­ται και αν πρόκειται για πρώτη κατοικία. Επί­σης, από την έναρξη ισχύος του νόμου, κα­ταβάλλεται εφάπαξ – εντός 24 μηνών για τις κατοικίες και εντός 36 μηνών για τα ακίνητα άλλης χρήσης –, με έκπτωση 20% ή τμημα­τικά σε 8 και 14 ισόποσες δόσεις αντίστοιχα, εκ των οποίων η πρώτη εντός 8 μηνών.

Η πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΚΑ εξετάζει πρό­ταση για αύξηση του αριθμού των δόσεων, προκειμένου να διευκολύνει όσους πολίτες υπαχθούν στη ρύθμιση. Με την αίτηση θα καταβάλλεται παράβολο ύψους 500 ευρώ για παράνομη κατασκευή / χρήση μέχρι 75 τ.μ. ή για κτήριο κύριας και μοναδικής κατοικίας μέχρι 120 τ.μ. Επίσης παράβολο 1.000 ευρώ για παράνομο κτήριο / χρήση μέχρι 1.000 τ.μ., καθώς και 2.000 ευρώ για παράνομο κτήριο / χρήση μεγαλύτερη των 1.000 τ.μ.

ΣΧΟΛΙΑ

Το "Π" σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.