24/01/2021 12:03:43

Eπίδομα γέννησης: Οι τελικές τροποποιήσεις στην εκδοθείσα ΚΥΑ

Eπίδομα γέννησης: Οι τελικές τροποποιήσεις στην εκδοθείσα ΚΥΑ - Media

 

 

Με κάποιες τροποποιήσεις στην διαδικασία για την χορήγηση για το επίδομα γέννησης δημοσιοποιήθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση που πήρε ΦΕΚ.

Ειδικότερα μεταξύ των αλλαγών είναι ότι στην περίπτωση θανάτου της μητέρας ενώ έχει υποβληθεί αίτηση απαιτείται εκ νέου αίτηση από αυτόν που έχει την επιμέλεια του παιδιού, ακόμη πέρα από τα κέντρα Κοινότητας μπορούν να οριστούν και υπάλληλοι των δήμων που θα εξυπηρετούν όσους πρέπει να κάνουν αίτηση μέσω αυτής της διαδικασίας ενώ προβλέπεται και προθεσμία ενός μήνα για την υποβολή ηλεκτρονικά των δικαιολογητικών που απαιτούνται.

Επίσης εντάσσεται στα δικαιολογητικά και η περίπτωση που ο σύζυγος ή το έτερο μέρος του συμφώνου συμβίωσης κατοικεί στην αλλοδαπή, όπου απαιτείται πλέον η προσκόμιση εγγράφου της αρμόδιας φορολογικής ή άλλης αλλοδαπής αρχής, στο οποίο βεβαιώνεται με σαφήνεια το συνολικό, πραγματικό ή τεκμαρτό, εισόδημά του από κάθε πηγή προέλευσης προ φόρων.

Ειδικότερα:

- Σε περίπτωση θανάτου της μητέρας του παιδιού μετά την έγκριση της εκ μέρους της υποβληθείσας αίτησης για τη χορήγηση του επιδόματος, το επίδομα, εφόσον δεν έχει ήδη καταβληθεί, χορηγείται, κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησής του, στον πατέρα του παιδιού ή στον ασκούντα την επιμέλειά του, αν αυτός είναι δικαιούχος του επιδόματος, μετά την εκ μέρους του υποβολή ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού πιστωτικού ιδρύματος που λειτουργεί στην Ελλάδα, δικαιούχος ή συνδικαιούχος του οποίου είναι ο ίδιος, μη εφαρμοζομένων εν προκειμένω των διατάξεων περί κληρονομικής διαδοχής

- Η ηλεκτρονική αίτηση στην εφαρμογή Επιδόματος Γέννησης Τέκνου του ΟΠΕΚΑ, που λειτουργεί η ΗΔΙΚΑ Α.Ε. υποβάλλεται με τη χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης του αιτούντος στο πληροφοριακό σύστημα TAXISnet της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), δύναται δε να υποβληθεί και μέσω εξουσιοδοτημένου χρήστη Κέντρου Κοινότητας ή Δήμου. Με απόφαση του Προϊσταμένου της αρμόδιας υπηρεσίας κάθε Δήμου, η οποία εγκρίνεται από τον Γενικό Διευθυντή Παροχών του ΟΠΕΚΑ, δύναται να ορίζονται έτεροι υπάλληλοι των Δήμων ή των Κέντρων Κοινότητας για τη διεκπεραίωση των αιτήσεων για τη χορήγηση του επιδόματος γέννησης ως εξουσιοδοτημένοι χρήστες της εφαρμογής Επιδόματος Γέννησης Τέκνου του ΟΠΕΚΑ, που λειτουργεί η ΗΔΙΚΑ Α.Ε.. Με την υποβολή της αίτησης δηλώνεται απαραιτήτως ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) του γεννηθέντος παιδιού, η διεύθυνση κατοικίας του αιτούντος, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ο αριθμός του κινητού τηλεφώνου του, καθώς και ο ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού πιστωτικού ιδρύματος που λειτουργεί στην Ελλάδα, δικαιούχος ή συνδικαιούχος του οποίου είναι ο αιτών.

- Όταν οι διασταυρώσεις δεν είναι δυνατές ή δεν οδηγούν σε ασφαλή συμπεράσματα ως προς την πλήρωση των προϋποθέσεων για τη χορήγηση του επιδόματος γέννησης, οι αιτήσεις διεκπεραιώνονται από εξουσιοδοτημένους χρήστες των Κέντρων Κοινότητας ή των Δήμων. Προς τούτο, ο αιτών ενημερώνεται από την εφαρμογή Επιδόματος Γέννησης Τέκνου του ΟΠΕΚΑ, που λειτουργεί η ΗΔΙΚΑ Α.Ε. για το συγκεκριμένο λόγο, για τον οποίο η αίτησή του παραμένει εκκρεμής, παραπέμπεται δε με ρητή υπόδειξη μέσω της ανωτέρω εφαρμογής σε Κέντρο Κοινότητας ή Δήμο της επιλογής του για τη διεκπεραίωση της αίτησής του, η οποία προϋποθέτει την υποβολή δικαιολογητικών για την τεκμηρίωση της συνδρομής των απαιτούμενων προϋποθέσεων χορήγησης του επιδόματος. Όταν η αίτηση έχει υποβληθεί στο Υποσύστημα του Πληροφοριακού Συστήματος του Μητρώου Πολιτών για τη δήλωση γέννησης του παιδιού, ο αιτών, μέσω μηνύματος στον αριθμό κινητού τηλεφώνου ή και μέσω ηλεκτρονικής επιστολής στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα οποία έχει δηλώσει με την ανωτέρω δήλωση γέννησης, καλείται να εισέλθει στην εφαρμογή Επιδόματος Γέννησης Τέκνου του ΟΠΕΚΑ, που λειτουργεί η ΗΔΙΚΑ Α.Ε. προκειμένου να ενημερωθεί για την κατά το προηγούμενο εδάφιο εξέλιξη της αίτησης του. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται σε έγχαρτη μορφή μέχρι την υλοποίηση της ηλεκτρονικής υποβολής τους στην εφαρμογή Επιδόματος Γέννησης Τέκνου του ΟΠΕΚΑ, που λειτουργεί η ΗΔΙΚΑ Α.Ε., είτε από τον ίδιο τον αιτούντα είτε μέσω εξουσιοδοτημένων χρηστών των Κέντρων Κοινότητας ή των Δήμων.

- Ο ενδιαφερόμενος οφείλει, εντός προθεσμίας δύο μηνών από την κατά τα ανωτέρω ενημέρωσή του, είτε ο ίδιος είτε μέσω εξουσιοδοτημένου χρήστη Κέντρου Κοινότητας ή Δήμου να υποβάλει ηλεκτρονικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην εφαρμογή Επιδόματος Γέννησης Τέκνου, μέχρι δε την υλοποίηση της ανωτέρω δυνατότητας ηλεκτρονικής υποβολής, τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται εγγράφως. Όταν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους ίδιους τους αιτούντες στην ανωτέρω εφαρμογή, οι αρμόδιοι για την διεκπεραίωση των αιτήσεων εξουσιοδοτημένοι χρήστες του ΟΠΕΚΑ δύνανται να παρέχουν προθεσμία ενός μηνός στους αιτούντες για την ηλεκτρονική υποβολή τυχόν απαιτούμενων συμπληρωματικών δικαιολογητικών. Αντίστοιχη προθεσμία για την υποβολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών χορηγείται από τους εξουσιοδοτημένους χρήστες των Κέντρων Κοινότητας ή των Δήμων, όταν τα αρχικώς υποβληθέντα δικαιολογητικά έχουν υποβληθεί μέσω αυτών ηλεκτρονικά ή εγγράφως. Η προθεσμία κινείται από τη σχετική ενημέρωση του αιτούντος μέσω μηνύματος στον αριθμό κινητού τηλεφώνου ή και μέσω ηλεκτρονικής επιστολής στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα οποία έχει δηλώσει.

- Αν ο σύζυγος ή το έτερο μέρος του συμφώνου συμβίωσης κατοικεί στην αλλοδαπή, προσκομίζεται έγγραφο της αρμόδιας φορολογικής ή άλλης αλλοδαπής αρχής, στο οποίο βεβαιώνεται με σαφήνεια το συνολικό, πραγματικό ή τεκμαρτό, εισόδημά του από κάθε πηγή προέλευσης προ φόρων, μετά την αφαίρεση των εισφορών για κοινωνική ασφάλιση, εξαιρουμένων των τυχόν επιδομάτων που δεν προσμετρώνται στο φορολογητέο εισόδημα, με την οποία (βεβαίωση) θα αποδεικνύεται το εισόδημα του συζύγου του δικαιούχου ή του συνδεόμενου με αυτόν δυνάμει συμφώνου συμβίωσης, προκειμένου για τον έλεγχου του εισοδηματικού κριτηρίου.

Πηγή dikaiologitika.gr

ΣΧΟΛΙΑ

Το "Π" σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.