09/03/2021 03:36:50

Ελλάκτωρ: Προσωρινός πρόεδρος ο Κούτρας

Ελλάκτωρ: Προσωρινός πρόεδρος ο Κούτρας - Media
 
Η διοίκηση της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ανακοίνωσε ότι ανασυγκροτήθηκε σε Σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας μετά και τις παραιτήσεις των Αναστασίου Καλλιτσάντση από το αξίωμα του Προέδρου του Δ.Σ. και Δημητρίου Καλλιτσάντση από το αξίωμα του Αντιπροέδρου του Δ.Σ. Νέος πρόεδρος ορίστηκε προσωρινά, μέχρι και την τελική έγκριση από τη Γενική Συνέλευση στις 29 Ιουνίου, ο Δημήτριος Κούτρας και Διευθύνων Σύμβουλος ο Λεωνίδας Μπόμπολας.
 
Αναλυτικά το Δ.Σ.:
 
1. Δημήτριος Κούτρας του Αθανασίου, Πρόεδρος του Δ.Σ. (μέλος εκτελεστικό)
2. Λεωνίδας Μπόμπολας του Γεωργίου, Διευθύνων Σύμβουλος (μέλος εκτελεστικό)
3. Ιωάννης Τζιβέλης του Δημητρίου, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. (μη εκτελεστικό μέλος)
4. Αναστάσιος Καλλιτσάντσης του Παρίση, Σύμβουλος (εκτελεστικό μέλος)
5. Δημήτριος Καλλιτσάντσης του Παρίση, Σύμβουλος (εκτελεστικό μέλος)
6. Μαρία Μπόμπολα του Γεωργίου, Σύμβουλος (μη εκτελεστικό μέλος)
7. Άγγελος Γιόκαρης του Χρήστου, Σύμβουλος (εκτελεστικό μέλος)
8. Εδουάρδος Σαραντόπουλος του Κων/νου, Σύμβουλος (εκτελεστικό μέλος)
9. Θεόδωρος Πανταλάκης του Νικολάου, Σύμβουλος (ανεξάρτητο-μη εκτελεστικό μέλος)
10. Δημήτριος Χατζηγρηγοριάδης του Κων/νου, Σύμβουλος, (ανεξάρτητο-μη εκτελεστικό μέλος)
 
Σημειώνεται ότι ο Αναστάσιος Καλλιτσάντσης και ο Δημήτρης Καλλιτσάντσης παραιτήθηκαν από τις θέσεις του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ αντίστοιχα. Νωρίτερα, με επιστολή προς τους μετόχους της Ελλάκτωρ, ο παραιτηθείς πρόεδρός της, Αναστάσιος Καλλιτσάντσης εξηγούσε τους λόγους για τους οποίους αποφάσισε να προτείνει στη γενική συνέλευση, την αλλαγή του Δ.Σ.
 
«Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ έχει φτάσει σε ένα σημείο που κινδυνεύει να αρχίσει να τρώει τις σάρκες της για να εξασφαλίσει μετρητά. Προκειμένου να εξασφαλίσει ρευστότητα, ο Όμιλος εξετάζει αυτή τη στιγμή την πώληση μίας επιτυχημένης δραστηριότητας, όπως η ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε., σε μη ελκυστικές κατά τη γνώμη μου αποτιμήσεις, αντί να αναδιοργανώσει και να βελτιώσει το λειτουργικό μοντέλο της. Κατά συνέπεια, νομίζω ότι η ΕΛΛΑΚΤΩΡ σήμερα δεν είναι σε θέση να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες ενός βελτιούμενου οικονομικού περιβάλλοντος, εκχωρώντας αυτό το πλεονέκτημα στους εγχώριους και διεθνείς ανταγωνιστές μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.
 
Αναλυτικό το κείμενο της επιστολής:
 
«Επιβάλλεται μία αλλαγή
 
Αγαπητοί μέτοχοι,
 
Ενδεχομένως έχετε ήδη πληροφορηθεί την παραίτησή μου από τη θέση του Προέδρου του Δ.Σ. της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε., του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. και του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της REDS Α.Ε., καθώς και το αίτημά μου για εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. κατά την επικείμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της. Θα αναρωτηθείτε "γιατί δεν παραιτήθηκε από τα Δ.Σ. εντελώς;" Σκέφτηκα πολύ προσεχτικά. Υποβάλλοντας παραίτηση ως Πρόεδρος, πιστεύω ότι έχω μεγαλύτερη ευχέρεια να εκφράσω τις προσωπικές μου απόψεις πιο αποτελεσματικά. Παραμένοντας μέλος του Δ.Σ., μπορώ να συνεχίσω να προσπαθώ να αποτρέψω αποφάσεις που πιστεύω πως δεν είναι προς το συμφέρον των μετόχων. Είναι μία δύσκολη απόφαση, που καταδεικνύει και πόσο δύσκολη έχει γίνει η καλή διακυβέρνηση στον Όμιλο.
 
Μετά από 40 χρόνια ενεργού παρουσίας στον κατασκευαστικό τομέα στην Ελλάδα και σχεδόν 2 δεκαετίες στη Διοίκηση της ΕΛΛΑΚΤΩΡ, αυτή η απόφαση δεν ήταν εύκολη. Έκανα αυτό το βήμα μετά από προσεκτική σκέψη, βάζοντας στην άκρη τα προσωπικά οφέλη και συναισθήματα και έχοντας ως πρώτη προτεραιότητα το συμφέρον των μετόχων, των εργαζομένων και των συνεργατών της ΕΛΛΑΚΤΩΡ.
 
Προσπάθησα για μεγάλο χρονικό διάστημα να επιλύσω τις θεμελιώδεις διαφορές μου με τους άλλους βασικούς μετόχους σχετικά με τη στρατηγική, την οργάνωση και τη διακυβέρνηση του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ. Πιστεύω ότι έχω εξαντλήσει όλες τις πιθανές εναλλακτικές επιλογές για τη μεταρρύθμιση του Ομίλου εκ των έσω. Παρά τις προσπάθειές μου, η διακυβέρνηση παραμένει ατελής και η οργάνωση ανεπαρκής. Δυστυχώς, οι παλιές συνήθειες δύσκολα αλλάζουν και δεν νομίζω ότι στο παρόν Διοικητικό Συμβούλιο υπάρχει πραγματική δέσμευση για μεταρρυθμίσεις.
 
Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ έχει φτάσει σε ένα σημείο που κινδυνεύει να αρχίσει να τρώει τις σάρκες της για να εξασφαλίσει μετρητά. Προκειμένου να εξασφαλίσει ρευστότητα, ο Όμιλος εξετάζει αυτή τη στιγμή την πώληση μίας επιτυχημένης δραστηριότητας, όπως η ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε., σε μη ελκυστικές κατά τη γνώμη μου αποτιμήσεις, αντί να αναδιοργανώσει και να βελτιώσει το λειτουργικό μοντέλο της. Κατά συνέπεια, νομίζω ότι η ΕΛΛΑΚΤΩΡ σήμερα δεν είναι σε θέση να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες ενός βελτιούμενου οικονομικού περιβάλλοντος, εκχωρώντας αυτό το πλεονέκτημα στους εγχώριους και διεθνείς ανταγωνιστές μας.
 
Πιστεύω ακράδαντα ότι η λειτουργική απόδοση και η παρούσα τιμή της μετοχής δεν αντικατοπτρίζουν τις δυνατότητες της ΕΛΛΑΚΤΩΡ. Είμαι σίγουρος ότι με μία διαφορετική διοίκηση, η ΕΛΛΑΚΤΩΡ στο μέλλον θα μπορεί να είναι σε πολύ καλύτερη θέση προς όφελος όλων: των μετόχων, της διοίκησης, των εργαζομένων, των προμηθευτών, των πελατών, των συνεργατών αλλά και των κοινωνιών στις οποίες αυτή δραστηριοποιείται.
 
Ως εκ τούτου, πήρα την πρωτοβουλία να προτείνω μία νέα ομάδα έμπειρων και ανεξάρτητων μελών Δ.Σ. επιζητώντας την υποστήριξη των λοιπών μετόχων για την αλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ κατά την επικείμενη Τακτική Γενική Συνέλευση. Πιστεύω ότι αυτή η ομάδα έχει τις απαιτούμενες ικανότητες και δεξιότητες για να επιδράσει ουσιαστικά και θετικά στις προοπτικές της ΕΛΛΑΚΤΩΡ και όλων των ενδιαφερόμενων μερών. Η υποστήριξή σας στην αλλαγή στη Γενική Συνέλευση της 29ης Ιουνίου θα είναι κρίσιμη για αυτή την προσπάθεια και την επιτυχία του εγχειρήματος και τελικά για να αναδείξουμε την πραγματική αξία της ΕΛΛΑΚΤΩΡ.
 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πρότασή μας και το προτεινόμενο Διοικητικό Συμβούλιο μπορείτε να βρείτε στο www.change4ellaktor.com
 
Αναγνωρίζω ότι είναι μία δύσκολη περίοδος. Εκτιμώ την αφοσίωσή σας στην ΕΛΛΑΚΤΩΡ και την υποστήριξή σας στις μεταρρυθμίσεις. Ελπίζω να υποστηρίξετε την προσπάθειά μου για ένα νέο Διοικητικό Συμβούλιο, για μεταρρυθμίσεις και σύγχρονη διακυβέρνηση.
Επιβάλλεται μία αλλαγή!
 
Αναστάσιος Καλλιτσάντσης»
 
Αναλυτικά η ανακοίνωση για την προαναγγελία ΓΣ:
 
«ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ∆ΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ των Μετόχων της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία "ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και το διακριτικό τίτλο "ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ" ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 251501000 (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 874/06/Β/86/16) (εφεξής η "Εταιρεία").
 
Σε συνέχεια της από 07-06-2018 δηµοσιευθείσας πρόσκλησης των Μετόχων της Εταιρείας στην Τακτική Γενική Συνέλευση που συγκλήθηκε δυνάµει της από 07.06.2018 απόφασης του ∆ιοικητικού της Συµβουλίου για τις είκοσι εννέα Ιουνίου του έτους δύο χιλιάδες δεκαοκτώ (29- 06-2018), ηµέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 µ. στα Γραφεία της Εταιρείας επί της οδού Ερµού αριθµός 25, στην Κηφισιά, και κατόπιν αιτήµατος της µετόχου PEMANOARO LTD και αιτήµατος του µετόχου κ. Λεωνίδα Μπόµπολα, σύµφωνα µε το άρθρο 39 παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας, µε την απόφασή του που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του της 15-06-2018, προσέθεσε, σύµφωνα µε το Νόµο και το Καταστατικό, στην ηµερήσια διάταξη της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, τα παρακάτω πρόσθετα θέµατα και δηµοσιεύει, σύµφωνα µε το άρθρο 39 παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920, αναθεωρηµένη ηµερήσια διάταξη της ως άνω Τακτικής Γενικής Συνέλευσης µε την προσθήκη του 9, 10,11, 12 και 13 θέµατος ως κατωτέρω.
 
ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΟΥΤΟΥ, Η ΗΜΕΡΗΣΙΑ ∆ΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΧΕΙ ΩΣ ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ:
 
1. Υποβολή προς έγκριση των Ετησίων Οικονοµικών Καταστάσεων και των Ετησίων Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης που έληξε στις 31.12.2017, µετά των σχετικών Εκθέσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή.
 
2. Απαλλαγή των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζηµίωσης για τη χρήση 2017, σύµφωνα µε το άρθρο 35 του κ.ν. 2190/1920.
 
3. Έγκριση των αµοιβών και αποζηµιώσεων που καταβλήθηκαν στη χρήση του 2017 σε µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, κατ’ άρθρο 24 παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920, και προέγκριση των αντιστοίχων που θα καταβληθούν στη χρήση του 2018, για την αιτία αυτή.
 
4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωµατικού Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή για τον έλεγχο της διαχειριστικής χρήσης 2018 και καθορισµός της αµοιβής τους.
 
5. Χορήγηση αδείας, κατ’ άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, στα Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και της Γενικής ∆ιευθύνσεως, καθώς και σε ∆ιευθυντές, να µετέχουν σε ∆ιοικητικά Συµβούλια ή στη ∆ιεύθυνση εταιρειών που επιδιώκουν όµοιους ή συναφείς προς την Εταιρεία σκοπούς.
 
6. Παροχή ειδικής άδειας, σύµφωνα µε το άρθρο 23α κ.ν. 2190/1920, για τη σύναψη, παράταση ή ανανέωση της ισχύος συµβάσεων µεταξύ της Εταιρείας και των µετ’ αυτής συνδεδεµένων, σύµφωνα µε το άρθρο 32 του Ν.4308/2014.
 
7. Έγκριση προγράµµατος αγοράς ιδίων µετοχών σύµφωνα µε το άρθρο 16 παρ. 1 κ.ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 
8. Διάφορες Ανακοινώσεις.
 
Τα ακόλουθα τρία πρόσθετα θέµατα σύµφωνα µε την από 13.06.2018 αίτηση της µετόχου PEMANOARO LTD:
 
9. Ανάκληση (του συνόλου των µελών) του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.
 
10. ∆εύτερο Πρόσθετο Θέµα: Εκλογή εννέα (9) µελών του νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. και ορισµός (µεταξύ αυτών) των Ανεξάρτητων Μελών.
 
11. Τρίτο Πρόσθετο Θέµα: Εκλογή Μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας κατ’ άρθρο 44 Ν. 4449/2017. Και τα ακόλουθα δύο πρόσθετα θέµατα σύµφωνα µε την από 14.06.2018 αίτηση του µετόχου κ. Λεωνίδα Μπόµπολα:
 
12. Ανάκληση δύο (2) µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε., ήτοι των κ.κ. Αναστασίου Καλλιτσάντση του Παρίση και ∆ηµητρίου Καλλιτσάντση του Παρίση.
 
13. Εκλογή δύο (2) νέων µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. προς αντικατάσταση των δύο (2) απερχοµένων (λόγω ανάκλησης) µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, µε βάση τις υποψηφιότητες που θα προταθούν από τους µετόχους της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. το αργότερο κατά τη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.
 
Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούµενη από το Νόµο και το Καταστατικό της Εταιρείας απαρτία και εξ αυτού του λόγου δεν καταστεί δυνατή η λήψη αποφάσεων για το σύνολο ή για ορισµένα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, η τυχόν Α’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την Τρίτη 10 Ιουλίου 2018 και ώρα 12:00 µ. στον ίδιο χώρο και µε τα αυτά θέµατα (µη συζητηθέντα) της αρχικής ηµερήσιας διάταξης, και η τυχόν Β’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει στις 23 Ιουλίου 2018, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 12:00 µ. στον ίδιο χώρο και µε τα αυτά θέµατα (µη συζητηθέντα) της αρχικής ηµερήσιας διάταξης.».
 
Πηγή: economy365.gr

ΣΧΟΛΙΑ

Το "Π" σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.